I fredags, första juli, blev det ytterligare lite billigare att använda mobilen när man reser runt i EU, genom nya tak för avgifter som mobiloperatörerna får ta ut. Detta är ett välkommet beslut för man ska inte behöva oroa sig för sina mobilkostnader när man reser runt i Europa. Målet är naturligtvis att marknaden själv ska kunna reglera detta och att det ska vara rimliga priser för konsumenten, men bristen på konkurrens innebär att så inte är fallet idag. För att komma till bukt med det bakomliggande problemet föreslår kommissionen därför idag att roamingtjänsten från och med 2014 ska brytas loss från övriga mobiltjänster, för att på så vis öppna upp en ny marknad och öka konkurrensen. Det kommer förstås att ta lite tid innan marknaden anpassar sig och därför föreslås att avgiftstaken fortsatt ska gälla med ytterligare sänkningar av priserna. Här kan du läsa mer och se de priser som ska gälla inom EU de kommande åren.