Igår presenterade EU:s byrå för mänskliga rättigheter en ny rapport om arbetsförhållandena för papperslösa i den hushållsnära tjänstesektorn. Den pekar på den utsatthet som dessa personer befinner sig i. Många arbetar för låg lön, har väldigt långa arbetsdagar och får inte någon ersättning för arbetsrelaterade olyckor. De flesta vågar inte heller anmäla eller klaga på sin arbetsgivare då de kan riskera att bli utvisade.

Rapportens resultat kommer inte som någon nyhet, men den visar ändå på en svår situation som vi måste göra något åt. Det vi har gjort så här långt på EU-nivå handlar dels om att ställa hårdare krav på arbetsgivarna, genom att bland annat kräva att de har alla papper i ordning och att personerna de anställer har de tillstånd som krävs, dels föreslagit förbättrade villkor för säsongsarbetare. Men mycket mer behöver göras. En åtgärd som rapporten föreslår är att införa gemensamma standarder för arbetsvillkoren inom den hushållsnära tjänstesektorn. Vi behöver också öka de lagliga vägarna till Europa och förbättra informationen om dem. Vi jobbar just nu på att sätta upp en migrationsportal för att kunna ge saklig och användbar information till dem som av olika anledningar söker sig till EU. Målet är att den ska vara färdig till hösten. Mer behövs göras även på nationell nivå för att se till att svarta jobb görs vita. Det här är en viktig framtidsutmaning som hela Europa måste ta på allvar. Dagens rapport kan bidra som inspiration i det arbetet.