Har tillbringat en dag på kontoret efter alla resor. Skönt att hinna med några av de många interna möten som är nödvändiga så att så mycket som möjligt kan klaras av innan alla går på semester. Långa samtal om Schengen, långtidsbudgeten, förberedelser inför rådsmötet nästa vecka, PNR-förhandlingarna och Dublinförordningen.

Var också på ett seminarium med OECD som presenterade sin rapport International Migration Outlook 2011. De konstaterar att migrationen till OECD-länderna faktiskt minskat, med 7 % mellan 2009 och 2008. Rörligheten inom EU minskar också med hela 22%. Till stor del kan detta förklaras med den ekonomiska krisen men också hårdare migrationspolitik i flera länder. OECD konstaterar, precis som jag sagt vid flera tillfällen att behovet av arbetskraftinvandring är mycket stort och växande samt att Europa måste göra mer för att utveckla en hållbar arbetskraftsinvandringspolitik.

Idag har vi även kommit ett steg närmare en gemensam asyl- och migrationspolitik efter att LIBE-utskottet i parlamentet röstat för ändringarna i skyddsgrundsdirektivet. Nu ska först hela parlamentet rösta om direktivet och även rådet men jag är övertygad om att det snabbt kommer att antas.

Annonser