Idag föreslår kommissionen ändringar i den gemensamma fiskeripolitiken för att göra fisket i EU mer hållbart. Det blir en ny politik där större utrymme för regionala skillnader ges och där det ska bli förbjudet att kasta tillbaka viss fångst. Undersökningar visar nämligen att en mycket liten andel fisk som slängs tillbaka överlever. En annan viktig förstärkning i den nya fiskeripolitiken är att mänskliga rättigheterna uttryckligen nämns och att respekten för dessa rättigheter ska ingå som ett viktigt element i EU:s fiskeavtal med andra länder. Min kollega Maria Damanaki har verkligen gjort en stor insats för att börja reformera EU:s mycket otidsenliga fiskepolitik.

EU har bland annat fiskeavtal med Marocko som nu har förlängts ett år för att under detta år kunna förhandla fram ett avtal som bättre ser till att befolkningen i Västsahara får sin rättmätiga del. Idag återstår nämligen oklarheter kring detta. EU fortsätter samtidigt att ställa krav på att landet ska respektera demokrati och de mänskliga rättigheterna, vilket också måste återspeglas i fiskeavtalet. Att vi nu skrivit in en paragraf om mänskliga rättigheter i den övergripande fiskeripolitiken kan förhoppningsvis bidra till att sätta ökat tryck i de kommande förhandlingarna med Marocko inför det nya avtalet.

Annonser