SVT skriver idag på webben om ett nytt övervakningssystem som kommissionen – jag – påstås vilja skapa. Christian Engström, som inte alltid är så noga med sanningen, försöker påskina att jag nu efter påtryckningar från USA ska bygga upp ett helt nytt övervakningssystem för europeiska medborgares bankdata. Sanningen är, och det vet Engström, att Europaparlamentet i samband med omröstningen för ett år sedan om det så kallade Swiftavtalet, bad kommissionen att ta fram ett system för att vi i Europa ska analysera viss bankdata istället för att skicka iväg uppgifterna till USA. Det är således inte mitt påhitt och definitivt inte något som USA trycker på före att vi skall göra, snarare tvärtom.

Eftersom detta är Europaparlamentets idé har jag lagt fram tre tekniska alternativ för hur ett sådant system skulle kunna se ut och detta får nu Europaparlamentet och rådet diskutera. Regelverket idag är sådant att de brottsutredare som arbetar med detta i USA kan bara få tillgång till data där det finns en dokumenterad misstanke om förberedelse för terrorism. Att fiska runt i systemet är inte bara olagligt, utan dessutom tekniskt omöjligt. Kontrollen mot missbruk är rigorös. Kommissionen kommer aldrig att acceptera ett europeiskt system som inte är minst lika vattentätt vad gäller dataskydd när Europaparlamentet och Ministerrådet väl har bestämt sig.

Annonser