Idag för 60 år sedan undertecknades FN:s flyktingkonvention. Då, 1951, kom den till i den starka andan av ”aldrig mer” efter andra världskriget, när hundratusentals människor fortfarande sex år efter krigets slut var utblottade och inte hade någonstans att ta vägen. Under fyra av de sex årtionden som flyktingkonventionen funnits har européer varit de främsta mottagarna av skydd. Det är värt att komma ihåg detta idag, när debattklimatet i invandrings- och flyktingfrågor är hårt i många länder i Europa. För mig är det glasklart: Europa har en skyldighet att hjälpa människor på flykt undan förföljelse, krig och tortyr, och den skyldigheten måste vi fortsätta att ta på allvar. Därför är det också viktigt att människor som söker skydd i EU blir mottagna på samma sätt i alla länder och att vi får det europeiska asylsystemet på plats så snart som möjligt.

Jag har många gånger varnat för främlingsfientlighet och populistiska strömningar och eftersökt ett tydligare ledarskap i många EU-länder för att stå upp mot högerextrema och invandrarfientliga krafter på hemmaplan. När vi idag högtidlighåller 60-årsdagen av FN:s flyktingkonvention är det budskapet än viktigare. EU har en skyldighet mot världens flyktingar och mot sig självt att leva upp till sina internationella åtaganden och att fortsätta ge skydd och bättre framtidsutsikter till dem som verkligen behöver vår hjälp. Den här dagen påminner om detta viktiga uppdrag.

Svenska Dagbladet publicerade idag en debattartikel som jag skrivit tillsammans med FN:s höge representant för flyktingfrågor António Guterres. Du kan läsa den här.

Annonser