You are currently browsing the monthly archive for juli 2011.

En Eurobarometer som släpptes idag visar att fri rörlighet uppfattas som den viktigaste medborgerliga rättigheten för EU-medborgare, 48 % uppger att det är den viktigaste rättigheten. Jag kan inte annat än hålla med. Det är fantastiskt att man kan studera, arbeta och resa fritt i Europa utan att behöva stå i passkontroller eller ansöka om särskilda uppehållstillstånd.

Tongångarna om att stärka gränser rimmar illa med denna frihet. Jag läser nu i media att även Norge vill förstärka sin gränskontroll, i syfte att begränsa invandringen till landet. Norge är inte med i EU men de är med i Schengen-samarbetet. Vi har ännu inte fått några uppgifter bekräftade om detta stämmer men jag är bekymrad över dessa signaler. Vi ska nu följa upp detta och prata med norrmännen för att få mer information.

Hela 42 % svarar i samma Eurobarometer att de inte är nöjda med öppenheten i EU:s institutioner. Detta håller jag fullt med om även om det har blivit mycket bättre sedan jag var Europaparlamentariker. På den tiden började jag med att lägga upp dokument på en hemsida så att fler kunde ta del av den. Jag försöker nu också öppna upp kommissionen mer mot allmänheten. På min hemsida kan man t.ex. se korrespondens med organisationer och parlamentariker osv. Min brevkorrespondens med privatpersoner läggs dock inte ut. Jag försöker få med mig fler kommissionärer på detta och på en ökad öppenhet inom kommissionen överlag. Här har EU:s institutioner mycket att lära av Sverige.

Annonser

Igår presenterade EU:s byrå för mänskliga rättigheter en ny rapport om arbetsförhållandena för papperslösa i den hushållsnära tjänstesektorn. Den pekar på den utsatthet som dessa personer befinner sig i. Många arbetar för låg lön, har väldigt långa arbetsdagar och får inte någon ersättning för arbetsrelaterade olyckor. De flesta vågar inte heller anmäla eller klaga på sin arbetsgivare då de kan riskera att bli utvisade.

Rapportens resultat kommer inte som någon nyhet, men den visar ändå på en svår situation som vi måste göra något åt. Det vi har gjort så här långt på EU-nivå handlar dels om att ställa hårdare krav på arbetsgivarna, genom att bland annat kräva att de har alla papper i ordning och att personerna de anställer har de tillstånd som krävs, dels föreslagit förbättrade villkor för säsongsarbetare. Men mycket mer behöver göras. En åtgärd som rapporten föreslår är att införa gemensamma standarder för arbetsvillkoren inom den hushållsnära tjänstesektorn. Vi behöver också öka de lagliga vägarna till Europa och förbättra informationen om dem. Vi jobbar just nu på att sätta upp en migrationsportal för att kunna ge saklig och användbar information till dem som av olika anledningar söker sig till EU. Målet är att den ska vara färdig till hösten. Mer behövs göras även på nationell nivå för att se till att svarta jobb görs vita. Det här är en viktig framtidsutmaning som hela Europa måste ta på allvar. Dagens rapport kan bidra som inspiration i det arbetet.

I fredags, första juli, blev det ytterligare lite billigare att använda mobilen när man reser runt i EU, genom nya tak för avgifter som mobiloperatörerna får ta ut. Detta är ett välkommet beslut för man ska inte behöva oroa sig för sina mobilkostnader när man reser runt i Europa. Målet är naturligtvis att marknaden själv ska kunna reglera detta och att det ska vara rimliga priser för konsumenten, men bristen på konkurrens innebär att så inte är fallet idag. För att komma till bukt med det bakomliggande problemet föreslår kommissionen därför idag att roamingtjänsten från och med 2014 ska brytas loss från övriga mobiltjänster, för att på så vis öppna upp en ny marknad och öka konkurrensen. Det kommer förstås att ta lite tid innan marknaden anpassar sig och därför föreslås att avgiftstaken fortsatt ska gälla med ytterligare sänkningar av priserna. Här kan du läsa mer och se de priser som ska gälla inom EU de kommande åren.

Sista sessionen i Strasbourg innan sommaren. Jag har haft debatter om PNR och den nya IT-myndigheten som skall ligga under mig och ansvara för de stora datasystemen vi har för Schengen och för visum, de s.k. SIS respektive VIS.

Eftersom jag var på plats fick jag också tala för kommissionen i de debatter som alltid ligger på måndag kväll, som är viktiga men inte särskilt kontroversiella. Det innebar sex ytterligare debatter till midnatt i en mycket tom kammare. De flesta andra njöt väl av den ljumma sommarkvällen.

Förutom en mängd olika möten med enstaka ledamöter har jag också träffat Helle Thorning Schmidt, oppositionsledare i Danmark. Vi är gamla vänner och känner varandra sedan den tid vi båda satt i Europaparlamentet. Vi talade naturligtvis om de danska beslutet om utplacering av nya tulltjänstemän idag. Vi har daglig kontakt med danskarna i den här frågan och de har försäkrat att denna förstärkning av personal endast ska utföra punktkontroller baserade på riskbedömningar. Detta kommer vi naturligtvis att följa noga för att se att det också sker på detta sätt, i enlighet med Schengen och reglerna för fri rörlighet. Systematiska kontroller av personer som korsar en gräns inom Schengen får inte ske, endast enstaka kontroller som bygger på underrättelser och som syftar till att upprätthålla lag och ordning, eller av hälsoskäl (epidemier etc), är tillåtna.

Solen strålar och det känns segt att jobba. Från världens alla hörn sms:as semesterhälsningar men jag har nästan tre veckor kvar. Vi hade ett stort personalmöte idag med alla på mitt generaldirektoriat, DG Home, som i fredags fyllde ett år. Det var ett år sedan det blev ett eget DG (tidigare hörde det ihop med DG:t för rättsfrågor) och vi firade sparsamt med kaffe, croissants och tal i morse. I övrigt har det varit mest interna möten och några intervjuer. Nu bär det av till Strasbourg. Det är debatt i kammaren ikväll (eller snarare i natt) om bl.a PNR.

Idag har jag varit i Haag för att vara med och inviga Europols nya lokaler. Även om tankarna på ett formaliserat europeiskt samarbete för att komma åt internationell och gränsöverskridande brottslighet funnits länge så har Europol bara varit fullt operativ sedan 1999. Europol gör ett oerhört viktigt arbete i att samordna tillslag mot kriminella nätverk och har medverkat till att spränga stora europeiska ligor som ägnar sig åt bla trafficking av barn och pedofili på nätet

Det har varit en två dagar lång poliskongress för att diskutera organiserad brottslighet och terrorism. Och idag inleddes det hela med en paneldebatt och sedan var det en pampig invigningsceremoni på eftermiddagen med den holländska drottningen, i närvaro av poliser och justitieministrar från hela Europa.

Idag inleds också det polska ordförandeskapet. Polackerna kommer bla att prioritera det östra grannskapet, långtidsbudgeten, kampen mot narkotika och det europeiska asylsystemet. De är väl förberedda och jag ser fram emot att jobba med dem.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
Annonser
%d bloggare gillar detta: