Efter två intensiva dagar med kommissionskollegiet där vi hade viktiga och bra diskussioner om höstens prioriteringar är det nu klart för oss alla att sommarlovet definitivt är över. Det blir en väldigt tuff höst och det är också en mycket svår tid för Europa. Den ekonomiska återhämtningen tycks ha kommit av sig och det är viktigare än någonsin att medlemsstaterna arbetar tillsammans för att ta oss ur den här krisen.

Likaså är det ett historiskt ögonblick vad gäller utvecklingen i våra grannländer på andra sidan Medelhavet. Precis som många andra följer jag rapporteringen från Libyen nästan timme för timme. Även om det står klart att Kadaffiregimen har fallit vet ingen var han själv befinner sig. Efter glädjescenerna i Tripoli igår där folk samlades för att fira att ramadan var över står det klart att ingen fruktar diktatorn mera. Kadaffi och delar av hans familj måste nu ställas inför rätta för sina fasansfulla brott. Det bästa vore om libyerna själva kunde garantera en säker och rättvis rättegång men om dessa förbrytelser även är brott mot mänskligheten så bör han också ställas inför rätta inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Det är ett oerhört arbete som nu väntar det nationella övergångsrådet för att bygga upp en demokratiskt fungerande stat efter 40 år av diktatur och utan egentliga demokratiska traditioner. Framtiden ligger naturligtvis i det libyska folkets händer, men omvärlden, inte minst EU har ett oerhört ansvar att hjälpa till och stötta i denna svåra övergång. Idag inleds den stora Libyen-konferensen i Paris för att diskutera just landets framtid. Det är en oerhört viktig konferens. Mina kollegor Cathie Ashton och Barroso är på väg dit nu.

Annonser