I helgen är det 10 år sedan attackerna i New York och detta uppmärksammas förstås över hela världen. Den 11 september 2001 är en sådan dag när jag tror de flesta minns vad de gjorde. Denna osannolika dag då planen flög in i World Trade Centre tornen och nästan 3000 människor dog. Terrorismen är fortfarande ett hot, det har vi tyvärr sett många exempel på. Men i allt större utsträckning är terroristen idag en ensam person. Vi har för dålig kunskap för att förstå de processer som gör att människor radikaliseras och begår våldsamheter, vare sig de gör de motiverat av religiös, höger- eller vänsterextremism.

Därför var det viktigt att idag kunna lansera ett nätverk, Radicalisation Awareness Network som ska samla människor som konkret på lokal nivå arbetar med att förhindra radikalisering. Runt om i Europa finns fältarbetare, forskare, lärare, lokala ledare, religiösa eller ungdomsledare som jobbar med att försöka identifiera och hjälpa individer som riskerar att radikaliseras och begå våldsamma handlingar. Idag knyter vi ihop detta i ett europeiskt nätverk. Idén till nätverket fanns med i den säkerhetsstrategi som jag lanserade redan i november förra året och som sedan antogs av medlemsstaterna. Idag invigdes det hela. Nätverket ska dela med sig av metoder och erfarenheter men också vara bollplank till kommissionen och medlemsländerna i det förebyggande arbetet mot terrorism. Vi finansierar ett litet sekretariat och ett antal projekt från kommissionens sida. Naturligtvis kan man aldrig hitta helt vattentäta metoder att förhindra terrorism men jag tror att detta nätverk kan vara ett oerhört viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Förutom representanter från medlemsländerna var också Norge inbjudet för att dela med sig av sommarens fasansfulla erfarenheter. Du kan läsa mitt inledningstal här.