Schengen är en fantastisk europeisk skapelse som gör det möjligt för de ca 400 miljoner människor som bor inom Schengenområdet att resa fritt utan krångel eller gränskontroller. Dessutom har det varit oerhört viktigt för den inre marknaden.  För att Schengen ska fungera måste länderna följa de gemensamma reglerna och lita på varandra.

Kontrollen av hur länderna följer de gemensamma reglerna är idag bristfällig och jag föreslog redan förra året att denna översyn måste stärkas. Under våren har vi tyvärr också sett flera exempel där länder tänjt på reglerna vad gäller gränskontroller vilket har fått hela samarbetet att svaja. Toppmötet i juni gav därför kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag för ett starkare Schengen och att förtydliga de regler som gäller när ett land behöver återinföra gränskontroller.

Detta förslag presenterade jag för en timma sedan vid en presskonferens i Bryssel. Vi föreslår dels att införa en ”hälsokontroll” av Schengensamarbetet. Med detta menas att kommissionen kommer att göra både föranmälda såväl som oannonserade besök i medlemsländerna och övervaka hur reglerna efterlevs. Då kan eventuella brister upptäckas tidigt och vi kan snabbt sätta in åtgärder för att hjälpa till att åtgärda problemet.  Kommissionen ska presentera regelbundna rapporter om hur Schengensamarbetet fungerar som två gånger per år ska diskuteras i rådet och parlamentet.

Vi föreslår också att beslutsfattandet om att återinföra gränser ska fattas på europeisk nivå, dvs när ett medlemsland anser att de för landets säkerhet måste återupprätta gränskontroller ska de andra medlemmarna i samarbetet vara delaktiga i det beslutet. Det kan dock finnas nödfall då ett land väldigt snabbt måste återinföra kontrollen vid gränserna, vid t.ex. en kärnkraftsolycka, terroristattack eller utbrott av en epidemi. Detta ska medlemsländerna självklart fortsatt kunna göra, men skulle man behöva återupprätta gränskontroller i mer än fem dagar då ska detta också fattas på europeisk nivå. Uppstår andra långsiktiga problem med att en yttre gräns inte fungerar kan det under extrema omständigheter vara nödvändigt att återinföra gränskontroller. Men också ett sådant beslut ska fattas gemensamt i EU. Medlemsländer ska inte behöva läsa i tidningen att deras grannland avser att införa gränskontroller, de måste vara delaktiga i ett sådant beslut eftersom Schengen är ett gemensamt europeiskt projekt.

Jag är övertygad om att dessa förslag i kombination med tidigare och starkare stöd när ett land behöver hjälp att kontrollera sin yttre gräns kommer att stärka det europeiska samarbetet och att det också leder till ökad transparens, förtroende och till ett mycket starkare Schengen. Det gör det också omöjligt för enskilda medlemsländer att ensidigt använda gränskontroll som en del i ett inrikespolitiskt spel.

Läs mer om förslaget och se presskonferensen här.