Jag kommer precis från veckans möte med mina kommissionärskollegor och idag såväl som på så många andra möten har vi diskuterat ekonomin och skuldkrisen. Men idag har vi också antagit ett meddelande som handlar om hur vi på sikt ska stärka vår konkurrenskraft, nämligen förslag på reformer av den högre utbildningen.

Meddelandet pekar ut prioriterade områden för att de ca 4000 universitet och högskolor runt om i EU ska kunna stå sig i den globala konkurrensen. Det handlar dels om att börja tidigt genom att stärka grundskolan och se till att fler elever tar sig igenom skolan med godkända betyg. Under 2009 lämnade mer än sex miljoner ungdomar, eller nära 15 % av alla i åldrarna 18–24 år, utbildningen med bara grundskola eller mindre. Samtidigt måste kvaliteten på utbildningarna öka. Vi måste locka hit fler studenter och forskare från andra delar av världen och öka rörligheten både inom EU som för de som kommer till EU för att studera och forska. Vi föreslår idag också att Europaranking av Europas universitet och högskolor för att underlätta för studenter i valet av utbildning.

Ett annat viktigt område, där Sverige är en förebild, är att stärka samarbetet mellan näringsliv och högskola. För två veckor sedan var jag på invigningen av hela den kreativa miljön vid Lindholmen Science Park i Göteborg och bevittnade ett utmärkt exempel på ett sådant välfungerande samarbete. Andra EU-länder kan lära sig mycket av Sverige på det här området.

Dessa förslag är knappast någon quick-fix för att klara de rådande kriserna men de är otroligt viktiga reformer som behövs om EU ska vara konkurrenskraftig om tio-tjugo år.

 

Foto från invigningen på Lindholmen 8 september 2011

Foto från invigningen på Lindholmen 8 sep 2011

Annonser