Ett långt rådsmöte är just avslutat. Tyvärr lyckades inte det polska ordförandeskapet att skapa enighet om när och hur Rumänien och Bulgarien ska gå med i Schengen. Två medlemsstater, Finland och Nederländerna var emot och eftersom beslutet kräver enhällighet kunde ingen överenskommelse göras. Det är tråkigt. Vi hade också en lång debatt om mina förslag för att stärka Schengen. Inför mötet har det varit ganska hätska uttalanden i media av vissa medlemsländer men debatten var faktiskt ganska konstruktiv. Alla medlemsländer stödjer inte allt i mina förslag, medan andra är beredda att acceptera allt rätt av. Vissa missförstånd kunde klaras ut och alla är överens om att stärka utvärderingen av Schengen och att beslut om gränskontroll av mer långsiktig art måste fattas gemensamt. Det är oerhört viktigt att inte ett medlemsland av inrikespolitiska skäl lättvändigt kan införa gränskontroller utan att övriga EU kan vara delaktig i ett sådant beslut. Jag tror nog att vi ska hitta en bra lösning i de kommande förhandlingarna.

Tyvärr var andan inte lika konstruktiv när vi diskuterade asylpaketet. Tillsammans med det polska ordförandeskapet har jag försökt hitta en väg framåt för att bryta dödläget om Dublinförordningen. Den är central i hela asylpaketet. Om vi ska nå målet att besluta om ett gemensamt asylsystem nästa år så måste alla kompromissa. Tyvärr grävde många medlemsländer ner sig ännu djupare i sina skyttegravar och verkar inte vilja nå resultat. Det är beklagligt men naturligtvis ger jag inte upp. På lunchen hade vi bjudit in den norske justitieministern Knut Storberget för att tala om det fasansfulla dådet i Oslo 22 juli och om arbetet för att bekämpa våldsam extremism.
Jag presenterade det nätverk mot radikalisering som vi invigde för två veckor sedan och vi hade en mycket bra diskussion kring dessa frågor. Mer information finns på min hemsida

Med Beatrice Ask oc Knut Storberget från Norge.