Det var som alltid en späckad och mycket intressant bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Jag deltog bl.a. i en paneldiskussion anordnad av QOG-institutet (Quality of Government) vid Göteborgs universitet om korruption i Europa. Till grund för diskussionen låg en ny rapport som QOG tagit fram för Sieps räkning och som visar på regionala skillnader i graden av korruption inom EU-länderna.  Rapporten ger en bra översyn över olika faktorer som bidrar till att förhindra korruption i ett samhälle. I panelen diskuterade vi rapportens resultat och jag talade också om det arbete som pågår på EU-nivå för att komma åt korruption runtom i Europa. Här kan du läsa mer.
 
Om korruption i Europa

 

Förutom en utfrågning om aktuella EU-frågor vid kommissionens monter, blev jag även utfrågad av SR:s korrespondent Cecilia Uddén om vad den arabiska våren har inneburit för flykting-och migrationsfrågorna inom EU.  Som vanligt var det varmt, intressant och trångt på bokmässan som i år hade tema tyskspråkig litteratur. Nu är jag tillbaka i Bryssel och här är det indiansommar. Imorgon är det åter dags för session i Strasbourg så dagen går åt till förberedelser av möten och debatter.

Med Cecilia Uddén