Den tyska förbundsdagen har med stor majoritet röstat för krispaketet till Grekland. Det var bra, det undanröjer ett stort osäkerhetsmoment. Igår röstade även den finska riksdagen för.

Igår när jag var i Strasbourg träffade jag Egemon Bagis, den turkiske EU-miniitern. Vi känner varandra sedan många år och han är den som allra starkast driver på för reformer och EU-integration i Turkiet. Igår beslöt vi oss gemensamt för att, inom ramen för gällande lagstiftning, använda EU:s nuvarande visakod för att underlätta för turkiska visumsökare att komma till EU. Det kan handla om att etablera fler gemensamma EU-konsulat, att förenkla procedurer, att ta bort eller reducera avgifterna mm. Så småningom kan vi också starta en formell visumdialog som vi redan har eller har haft med samtliga kandidatländer, och flera av länderna i vårt östra grannskap.  Det är hög tid att även inleda förhandlingar med Turkiet om långsiktig visumfrihet. Färska siffror från Tyskland visar att fler turkar nu flyttar från Europa än till. Det kanske inte är så konstigt med den boom som den turkiska ekonomin genomgår. Fortfarande finns dock många turkar som vill turista, resa och göra affärer i EU. Det är hög tid att förenkla detta resande.  Formella förhandlingar kan inledas först efter ett mandat från rådet, men vi kan redan nu göra en hel del förenklingar.

Annonser