Jag befinner mig i vackra Ohrid med en vidunderlig utsikt över sjön som delas av Makedonien och Albanien. Under det polska ordförandeskapet har vi ministermöte med samtliga inrikesministrar från västra Balkan. Diskussionen handlar om kampen mot korruptionen, människohandel och annan organiserad brottslighet.

Alla länder utom Kosovo har nu visumfrihet med EU. Det är väldigt positivt och möjliggör för medborgare från västra Balkan att resa utan visum i Schengen-området. Problemet är att det skett en dramatisk ökning av asylsökande från dessa länder sedan visumfrihet infördes. De är nästan alla romer. Vi diskuterade hur vi ska hantera detta och hur situationen för romer kan förbättras.

Annonser