Jag har tillbringat helgen i Karlstad. Det var, som myten säger, soligt men mycket kallt. Folkpartiet hade landsmöte och jag var där och lyssnade, träffade vänner och höll ett tal om de europeiska utmaningarna. Även Jan Björklund talade mycket om EU och det europeiska samarbetet i sitt tal, om vikten att stärka EU och inte ge efter för de krafter som vill vända sig inåt istället. Landsmötet hölls förstås i skuggan av alla turerna kring Håkan Juholt. Media tycktes märkligt nog mer intresserad av detta än våra debatter;)

Under besöket i Karlstad passade jag också på att besöka universitetet för en öppen föreläsning med kunniga och engagerade studenter. Temat var den arabiska våren och EU:s migrationspolitik, ämnen som förstås lätt ger upphov till livliga diskussioner. I Karlstad ligger också MSB, myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap. Det är alltid intressant att höra hur de arbetar och vi talade särskilt om IT-säkerhet, kritisk infrastruktur och CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämmnen). Från mitt håll förbereder vi utvärdering av ett antal EU-direktiv på dessa områden och därför var det intressant att höra hur MSB såg på detta.