Idag är det 500 dagar sedan det var val i Belgien och ännu finns ingen regering. För ett par veckor sedan löste de förhandlande partierna upp några svåra frågor men nu har samtalen gått i stå igen.

I stå är dock inte debattklimatet i Europa. Medan europeiska rådet gör sig redo för nya förhandlingar i Bryssel, pågår intensiva debatter i Europaparlamentet i Strasbourg. Jag sitter hela eftermiddagen och kvällen i plenum och debatterar bl.a. det europeiska kvotflyktingprogrammet, även kallat vidarebosättningsprogram för EU (där alla är överens om själva innehållet men rådet och parlamentet bråkar om procedurer), direktivet mot sexuella övergrepp på barn, skyddsgrundsdirektivet och PNR-avtalet med Australien.

Att Europaparlamentet nu röstar om skyddsgrundsdirektivet är oerhört viktigt. Det är ett grundläggande element i asylpaketet och visar att vi trots allt rör oss framåt i förhandlingarna om att få till stånd en gemensam asyl- och migrationspolitik. Direktivet som handlar om sexuella övergrepp mot barn ger oss ett viktigt verktyg för att på EU-nivå kunna jobba mot dessa vidriga brott, vare sig det handlar om sexturism, barnpornografi på nätet, eller grooming. Läs mer om direktivet här. Det går också att följa debatten i Europaparlamentet live.

Sent ikväll fortsätter jag till Luxemburg där det är rådsmöte i morgon.