Sent i natt, eller snarare mycket tidigt i morse, kunde stats- och regeringscheferna enas om ett paket med åtgärder för att stävja skuldkrisen. Bankerna ska skriva ner sina lån till Grekland med 50 %, EU:s räddningsfond (EFSF) ska utökas och krav ställas på de europeiska bankerna att de måste öka sitt egna kapital till 9 %. Det var väldigt viktigt att toppmötet kunde nå en uppgörelse och även om det kanske inte kommer att fungera som en universallösning är besluten från i natt ett bra steg på vägen.
 
Något som har stått klart sedan krisens början är att vi behöver bättre ekonomisk samordning inom EU och debatten har pågått mellan dem som förespråkar att vi ska bygga upp nya strukturer för att förbättra den ekonomiska samordningen och de som menar att vi bör använda de institutioner som redan finns och fungerar. Nu verkar det äntligen som att flertalet har insett att kommissionen redan har förutsättningarna och kompetensen för att samordna och bevaka att länderna sköter sina ekonomier och att vi inte behöver nya institutioner. Det är därför glädjande att det efter nattens möte även tycks finnas en enighet om att stärka kommissionens roll på det här området.