Jag har tillbringats dagen i olika möten, först med kommissionärskollegorna där vi bla pratade om tillväxtåtgärder och naturligtvis situationen i Grekland och Italien. Det verkar dröja ytterligare innan regeringssituationen klarnar i dessa länder. Vi hade sedan en arbetslunch med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Nu är jag på väg för att tala på en konferens om säkerhet på nätet. Som Vint Cerf en av Internets grundare sa: ”När vi tog fram ramverket för webben tänkte vi inte på säkerhet.” Nu 20 år senare märker vi hur sårbara vi är inte bara som privatpersoner där vi kan utsättas för att få bankkontot eller facebook-konto kapat utan även våra samhällsfunktioner som är oerhört utsatta för denna typ av brott. Det är främst medlemsländernas och företagens uppgift att se till att nätet är fritt och säkert men eftersom brotten till sin natur oftast är gränsöverskridande behöver vi också bygga upp kapacitet inom EU. Vi behöver som jag skrivit om tidigare ha ett europeiskt cyberbrottscenter, men också en global strategi. EU samarbetar dessutom med USA på detta område och förra veckan genomfördes här i Bryssel ett stresstest för att testa beredskapen vid en eventuell cyberattack. Lärdomarna av denna övning kommer att presenteras senare i år.