Idag har vi haft ett långt kommissionsmöte i Strasbourg. Budgeten för de kommande sex åren på mitt område antogs bl a och jag är mycket nöjd över förslaget som innebär mer pengar till insatser på asyl- och migrationsområdet och till kampen mot den organiserade brottsligheten. Genom att slå samman flera olika fonder och förenkla ansökningsförfarandet kommer vi också mer effektivt kunna sätta in resurser där de behövs. Mitt område är ett av de få som föreslås få mer pengar i budgeten, något som är en följd av alla uppgifter EU har tagit på sig i och med Stockholmsprogrammet, men också till följd av händelserna i vår omvärld. Nu är det upp till Europaparlamentet och rådet att förhandla om budgetförslagen. Det blir knappast något barnkalas.

På kollegiemötet hade vi också en lång diskussion om regleringen kring kreditvärderingsinstitut. En av de frågor som debatterades var förslaget att förbjuda institut att sätta kreditbetyg på länder i kris vilket lyckligtvis röstades ner.

Idag har vi också lanserat en allmän debatt om EU-reglerna för familjeåterförening. Detta gör vi genom att publicera en så kallad grönbok med frågor på det rådande direktivet. Har du tankar och förslag på hur EU:s regler fungerar och eventuellt kan bli bättre så kan du skicka in dina förslag fram till den 1 mars nästa år.

Efter ett antal interna möten avslutades dagen med ett spännande möte med Bothaina Kamel som är den första och enda kvinnliga presidentkandidaten i Egypten. Hon är en känd radiojournalist och kampanjar för ökad öppenhet, mot korruption och liberala reformer på ett oberoende mandat. Det var oerhört intressant att höra om henens syn på kampanjen och utvecklingen i Egypten, tyvärr var hon ganska pessimistisk om militärens vilja att lämna ifrån sig makten.

Annonser