Idag har vi haft ett långt kommissionsmöte där vi har diskuterat ett paket med reformer för tillväxt. Paketet innehåller skräpningar av åtgärdsförslag som vi tidigare presenterat till exempel ”sexpacket” och till grund för diskussionen låg bl a den årliga tillväxtrapporten.

Förslaget om stabilitetsobligationer var en av punkterna på dagordningen. Det är ett förslag som har diskuterats sedan slutet av 90-talet som ett verktyg för att bättre integrera euroländernas ekonomier, och det handlar om att euroländerna tillsammans ska dela på kostnaderna och riskerna. Det är ett sätt att med en gemensam europeisk ansträngning försöka stävja krisen och främja tillväxt. Det kan dock även uppstå problem med en sådan lösning som ligger i att incitamenten till att sköta sina egna statsfinanser riskerar att minska. Därför måste det kombineras med olika former av övervakning och styrning.  Kommissionen bjuder därför nu in medlemsstater, akademiker, marknadsaktörer och allmänheten att säga sitt om utformningen av ett sådant förslag. Här kan du skicka in synpunkter och förslag om stabilitetsobligationer. Tidningen Financial Times välkomnade förslaget. I samma tidning utsågs idag Anders Borg till Europas bäste finansminister. Det är bara att gratulera.

Jag följer med oro de senaste dagarnas utveckling i Egypten. Militärens våld mot demonstranter och oron att de ska ”kidnappa” det egyptiska folkets revolution är djupt oroväckande. Demokratisk transition tar som sagt tid men jag hoppas innerligt att den senaste tidens oro ska lägga sig och att de ska kunna hålla val den 28 november som det är tänkt. Samtidigt bildar de nya ledarna i Tunisien och Libyen regeringar.