Idag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är ett gigantiskt problem som behöver uppmärksammas varje dag, året om. Våld i hemmet, våldtäkt och övergrepp begås varje minut jorden runt. Varje år säljs hundratusentals flickor och kvinnor som sexslavar och små flickor tvingas tigga på gatorna. Allt för många flickor utsätts för så kallat hedersvåld av sin egen familj för att de går sina egna vägar i val av pojkvän. Att bekämpa detta våld är en viktig prioritering för mig.

Jag är stolt över att vi har fått traffickingdirektivet på plats, att Myria Vassiliadou som är kommissionens anti-traffickingkoordinator oförtrutet arbetar med medlemsländerna för att bekämpa detta vidriga brott och att vi i asylpaketsförhandlingarna insisterar på särskilt skydd för kvinnor som utsatta för sexuellt och annat våld. Men att bekämpa våld mot kvinnor kräver nya insatser varje dag inom alla sektorer. Jag vill passa på att lyfta fram alla fantastiska människor som dagligen jobbar med att stödja och hjälp kvinnor som utsätts för våld. En särskild dag för att uppmärksamma frågan kan kanske vara bra för att höja medvetenheten och kunskapen, men det vardagliga arbetet de andra 364 dagarna är ännu viktigare.