You are currently browsing the monthly archive for december 2011.

Året närmar sig sitt slut och det har varit ett synnerligen händelserikt 2011. Den ekonomiska krisen har satt hård press på många männsikor, på politiker, förtroende, demokratin och de europeiska institutionerna. Problemen  är långt ifrån lösta när vi nu går in i 2012.

Annars är händelserna relaterade till den arabiska våren det som är det riktigt historiska i år. Att människor i land efter land rest sig, protesterat mot diktatorer och krävt fria val, demokrati och mänskliga rättigheter är sannerligen fantastiskt. Att Ben Ali och  Mubarak är borta och att Kadaffi är död, skapar nya förutsättningar i länder där demokrati har varit en bristvara. De modiga männsikorna i Syrien fortsätter sina protester mot den våldsamma och fullkomligt tondöva regimen och är det något jag hoppas för nästa år så är det att det ska ske ett regimskifte också i Damaskus.

Det är fortfarande en lång väg att gå men jag hoppas att vi kan lyfta ögonen från den europeiska krisen under 2012 och ge allt stöd vi kan till demokratitransitionen i våra grannländer.

En annan händelse som präglat mig djupt under 2011 är massakern på Utöya. Det är fortfarande så obeskrivligt grymt och ofattbart och det har gjort oss medvetna om hur viktigt det är att samarbeta för identifiera extremister av alla dess slag och hindra att våldsdåd av denna typ upprepar sig. Lanseringen av antiradikaliseringsnätverket i september har hittills varit en stor framgång där många människor har samlats för att utbyta erfarenheter och förebygga våld. 

Det polska ordförandeskapet byts om några timmar ut mot det danska. Polackerna har förtsås haft det svårt i skuggan av ”Merkozy”  och alla utspel men premiärminister Tusk har lett det hela bra och uppvisat stort europeisk ledarskap. På mitt område har vi tagit små men viktiga steg framåt i arbetet med asylpaketet. Det blir också det viktigaste att arbeta med under året som kommer så att vi i slutet på året förhoppningvis har alla bitarna på plats.

 Så arbetsuppgifter saknas inte men först ett rejält firande med goda vänner i ett kallt Göteborg. Gott nytt år!

Idag har Liechtenstein blivit medlemmar i Schengen. Över 400 miljoner européer från 26 Europeiska länder kan nu röra sig fritt utan passkontroller i Schengenområdet. Schengen är ett av de mest konkreta och uppskattade resultaten av EU-samarbetet och med Liechtenstein som ny medlem ökar nu den fria rörligheten ytterliggare. Mer information hittar du här.

I helgen nåddes vi av den tragiska nyheten att Vaclav Havel gått bort. Han var en av de verkligen stora européerna och betydde oerhört mycket för sammetsrevolutionen i dåvarande Tjeckoslovakien och för Tjeckiens demokratiska utveckling. Han stod alltid upp för frihet och mänsklig värdighet och var för många av oss ett stort föredöme. Jag hade äran att träffa honom vid ett tillfälle när vi talade på en konferens om demokrati på Kuba, en fråga som jag engagerat mig länge i och som även han brann för. 

En annan som lämnat oss är Nordkorean diktator Kim Jong Il. Han lär knappast sörjas av särskilt många men hans död reser en del frågor om Nordkoreas framtid och säkerheten på den koreanska halvön.

Tempot börjar denna vecka äntligen klinga av något. Jag har framför allt ägnat dagen åt en lång diskussion med vår anti-trafficking koordinator Myria Vassiliadou om nästa års strategi mot människohandel som hon jobbar med.

Slutligen vill jag rekommendera en hemsida som Erik Ullenhag lanserar idag. Det är viktigt att bemöta främlingsfientliga argument och myter med sakliga fakta.

Idag är det internationella migrationsdagen, ett tillfälle att påminna om den betydelse migration har för dynamiska och kulturellt rika ekonomier och samhällen. Migration har alltid förekommit, människor har alltid rört sig över gränserna, något som i grund och botten är bra. Många europeiska länder har ju själva varit stora emigrantländer och befinner sig nu i en situation att de istället tar emot migranter.  Europa håller på att förändras och vi har inte råd att ignorera den roll invandringen har för vår tillväxt och för den europeiska konkurrenskraft globalt sett. Vår kontinent står dessutom inför ett demografiskt problem – vi lever allt längre och vi blir allt färre som ska försörja den åldrande befolkningen. Om vi vill behålla vår levnadsstandard i framtiden är arbetskraftsinvandring en del av lösningen.

Oacceptabelt nog, vilket attentatet mot invandrare i Italien förra veckan visar, är invandrare i EU alltför ofta måltavlor för kampanjer baserat på hat och främlingsfientlighet. Jag har vid många tillfällen uttryckt min oro över främlingsfientliga grupper som bygger sin retorik på negativa åsikter om invandrare, och som skapar en fientlig miljö. Vi behöver ett tydligt politiskt ledarskap som står upp för mångfald och för vikten av att ha öppna, demokratiska och toleranta samhällen. Här kan du lyssna på hela uttalandet.

Jag har många svåra och känsliga frågor i min portfölj men den frågan som berör mig allra mest är övergrepp mot barn. Det är så oerhört svårt att förstå hur människor kan göra så mot barn. Barn som utnyttjas sexuellt och som filmas eller fotograferas utsätts dessutom för upprepade övergrepp. Först när själva övergreppet äger rum, sedan att det filmas och/eller fotas, och därefter varje gång dessa bilder visas begås övergreppet på nytt. Barnen blir allt yngre och övergreppen allt vidrigare.

Europol har idag berättat om det tillslag som gjorts i 22 EU-länder av en mängd barnövergreppsbilder och mot nätverk som sprider materialet via nätet. Europol koordinerade insatsen under namnet Ikaros, där bland annat svensk polis deltog. 122 personer har arresterats och utredningarna pågår just nu, man räknar med att arrestera fler personer. När det gäller det politiska arbetet på EU-nivå för att komma åt förbrytarna så handlar mycket om att harmonisera lagstiftningen och ge polisen verktyg att komma åt brottslingarna. Ett viktigt verktyg som vi nu har till vårt förfogande är det nya direktivet mot övergrepp av barn som trädde i kraft i år. Direktivet innebär att grooming nu kriminaliseras, att webbsidor med barnövergreppsbilder omedelbart ska stängas när det går, att sexturister inte ska kunna komma undan bara för att de begår brottet utomlands och att skyddet för barnen som brottsoffer stärks i alla EU-länder. Vi menar allvar med att sätta stopp för övergrepp mot barn vilket operation Ikaros är ett tydligt exempel på. Jag har också inlett ett samarbete med USA i denna fråga.

Inlägget redigerat 2011-12-19 , begreppet barnövergreppsbilder används istället för barnpornografiska bilder, se kommentarsfältet för mer information.

Dagen späckas av olika möten i Bryssel för min del. Jag har bland annat passat på att träffa den ryska justitieministern som är i Bryssel för toppmötet mellan EU och Ryssland. Vi pratade om de fortsatta stegen för att underlätta för ryska medborgare att resa till EU på kortare resor och om samarbetet för att komma åt organiserad brottslighet och korruption. Dessutom framförde jag vår oro över alla rapporter om valfusk och förhoppningen om att president Medvedev verkligen menar allvar med att utreda alla anklagelser. Jag antar att denna fråga också blir en viktig punkt på toppmötet.

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har idag tillsammans med Europol presenterat en ny rapport om amfetamin i Europa. Amfetamin är den näst största drogen efter kokain i EU. Trots detta vet vi idag mindre om amfetamin än om t ex heroin och kokain. Den nya rapporten erbjuder därför mycket intressant läsning om trenderna, användandet och smuggelvägarna inom och till Europa. Rapporten kommer förhoppningsvis att bidra till Europols arbete med att komma åt organiserade ligor som tjänar stora pengar på knarkförsäljning och smuggling. I veckan gjorde Europol, tillsammans med den spanska polisen, ett stort tillslag mot en liga som sysslade med smuggling av cannabis och sedelförfalskning. Ligan hade sitt säte i Spanien men opererade i 20 olika EU-länder. 25 personer greps vid detta tillfälle.

Ikväll blir det julfest med tjänstemännen i mitt DG, DG Home. Det är ett relativt litet DG om man jämför med andra DG:n på knappt 300 personer. Och de har verkligen slitit i år, vi har på bara detta år lagt fram 58 stycken olika förslag – och det under ett år som på mitt område har präglats mycket aktuella händelser som den arabiska våren, krisen i Grekland och attentaten i Norge. Dessutom har vi haft asylförhandlingarna, Schengenfrågor, oändligt antal visumförhandlingar mm mm. De har gjort en mycket stor insats det här året och förtjänar att snart få lite julledighet.

Belgien är idag ett land i chock efter det fasansfulla dådet igår som lett till sex döda, över hundra skadade och ett helt land som ställer sig frågan Varför? Den skyldiga agerade enligt alla indikationer ensam och var en ganska känd brottsling. Det besinningslösa dödandet aktualiserar återigen frågan om tillgång till vapen inom EU. Jag har idag föreslagit att tillsätta en arbetsgrupp inom kommissionen för att se över möjligheterna till att skärpa lagstiftningen kring illegala vapen på EU-nivå.

Stödkontoret för asylfrågor, EASO, som jag invigde i somras har nu kommit igång ordentligt. De spelar en viktig roll i vårt gemensamma stöd till Grekland där flera experter jobbar under EASOs ledning med att stötta grekerna i reformeringen av asylsystemet. För att involvera civilsamhället i EASOs arbete har de imorgon en öppen rådgivning med inbjudna organisationer och där representanter från UNHCR, IOM m fl kommer att tala och denna del kommer även att sändas live på webben i morgon halv tio.

Efter lunch nåddes vi av den mycket oroande nyheten om en granatattack i belgiska staden Liège. Så här långt rapporteras det om fyra döda och över 60 skadade. Jag är mycket bedrövad av dessa nyheter och följer rapporteringen minut för minut.

Jag deltar idag på rådsmöte i Bryssel och diskuterar bl a det gemensamma asylsystemet, PNR-avtal med USA och Schengenförslaget med EU:s inrikesministrar. Samtidigt sammanträder Europaparlamentet i Strasbourg och mycket glädjande har de idag äntligen antagit förslaget om ”Single Permit” som på svenska heter enhetligt uppehållstillstånd.

Förslaget handlar om att underlätta för människor som kommer till EU för att arbeta. I vissa EU-länder fungerar det nämligen så idag att man dels måste ansöka om ett tillstånd för att få jobba i landet och ett annat tillstånd för att få bo i landet. För att förenkla hela processen och förbättra situationen har kommissionen föreslagit att det ska räcka med ett enda tillstånd. Tillståndet ska även garantera samma rättigheter som medborgare har vad gäller arbetsförhållanden, beskattning, vidareutbildning och tillgång till välfärdssystemen samt överföring av pensioner.

Detta är det första lagförslaget, som handlar om att underlätta för arbetskraftsinvandring till EU, som tas sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, dvs nu har både parlamentet och rådet varit med i lagstiftningsprocessen. Rådet har redan antagit förslaget vilket innebär att medlemsländerna nu har två år på sig att införa de nya reglerna. Och det är ett mycket viktigt första steg för ett mer öppet Europa. Vi håller nu även på att förhandla om förslag för att underlätta för experter som kommer till EU samt förbättra villkoren för säsongarbetare och jag hoppas att vi ska komma överens även om dessa under nästa år.

Diskussionerna om vad som egentligen hände på europeiska rådet fortsätter och det är en mycket upphetsad inrikespolitisk debatt i bl.a. Storbritannien. Från Herman van Rompuys kabinett snickrar man på en juridisk text som nog många medlemsländer vill läsa. Jag vidhåller att Sverige absolut bör gå med och vara aktiva i Europasamarbetet. Idag skriver Jan Björklund m fl en mycket tänkvärd artikel och jag kan inte annat än instämma med artikelförfattarna.

Förväntningarna på klimatmötet i Durban var nära nog noll. Därför är det förstås glädjande att det faktiskt blev ett avtal som förlänger Kyoto och där alla länder förbinder sig för att jobba fram ett nytt klimatavtal. Bra också att alla länder skrev på och att man inrättar en klimatfond för fattiga länder. Visst hade man önskat ett mer ambitiöst bindande avtal men detta är i alla fall ett litet och viktigt steg på vägen.
 
Fredagens överenskommelse i Bryssel är dock inte så munter. Mycket av det ekonomiska paketet som statsministrarna kom överens om är klokt och riktigt. Det innebär att man tar steg mot en mer samordnad ekonomisk union med mer ordning och reda, budgetdisciplin och övervakning.  Men detta hade man kunnat enas om alla länder tillsammans och slå fast i mindre fördragsändringar. Det stoppades dock av David Cameron som i gengäld krävde orimliga fördragsgaranterade undantag för finanssektorn i London.

Överenskommelsen blev då istället ett mellanstatligt fördrag, där detaljerna skall utvecklas fram till mars. Det är olyckligt. Inte innehållet i sig så mycket utan att mellanstatliga överenskommelser underminerar det gemensamma och riskerar att cementera att Tyskland och Frankrike sätter dagordningen. Målet är visserligen att samarbetet mot en mer fiskal union så småningom skall bli en del av fördraget. Flera länder analyserar nu det exakta innehållet i överenskommelsen men det tycks som om de flesta, inte bara de 17 euroländerna, vill gå med. I så fall bör självklart även Sverige göra det. Att ensamma med Storbritannien stå utanför ligger inte i vårt intresse. Ser att även vice premiärminister Nick Clegg kritiserar Cameron för att ha gått för långt.
 
Helgen avslutades med vackert luciakonsert med den svenska kören inklusive barnkören där båda mina barn sjöng.

Idag har jag varit i Wiesbaden på något som kallas Innenministerkonferenz. Det är alla de 16 tyska delstaterna inrikesministrarna som möts två gånger om året för att diskutera gemensamma frågor. Detta är tradition sedan 1954 och även den federala inrikesministern Hans Pieter Friedrich deltar (men han har inte rösträtt) . Jag var inbjuden som gäst och vi diskuterade asylpaketet, datalagringsdirektivet, terrorism mm. De berättade också mer om den högerextrema nätverk som avslöjades för en tid sedan och som tros ligga bakom minst 10 mord. Eftersom de tyska delstaterna har så stor makt i Tyskland, också över EU-frågorna, var detta ett viktigt tillfälle att få tala med alla ministrarna samtidigt.

På förmiddagen hade jag också ett möte med Owe Hahn som är liberal justitieminister i Hessen.

Samtidigt i Bryssel så förebereder sig nu EU-ländernas stats- och regeringschefer för toppmötet som inleds ikväll med en middag och som kommer att fortsätta imorgon. På schemat står alltså att försöka hitta en väg ut ur krisen och fördragsändringar kommer att diskuteras. Jag har sagt det tidigare och säger det igen, det är viktigt att vi löser krisen tillsammans alla 27 EU-länder. Jag vill inte se ett Europa som delar upp sig i en yttre och en inre kärna. Det ser ut som om det blir fördragsändringar av något slag eller i alla fall beslut om att de ska göras. Det är ingen quick fix och det viktigt att vi inte nu fastnar i oändliga processer med ratificeringar och folkomröstningar. Vi behöver framför allt lägga krutet på att få igång tillväxten och göra de nödvändiga reformerna.

Med de tyska inrikesministrarna i Wiesbaden

Jag har precis talat på ett seminarium organiserat av Transparency International med anledning av att det är internationella dagen mot korruption på fredag. Här hittar du talet. Där var politiker, forskare, näringsliv och representanter för det civila samhället. Jag arbetar intensivt med att förbereda rapporten om korruption i medlemsstaterna som ska komma 2013. Samtidigt försöker vi se till att kampen mot korruption löper som en röd tråd i allt arbete i kommissionen, t ex bättre förslag till offentlig upphandling, redovisning, kontroll etc. Vi stödjer också ett stort forskningsprojekt om korruption som involverar 20 länder och som leds av Quality of Governance institutet i Göteborg.

Det beräknas att korruptionen i EU motsvarar lika mycket som hela EU:s budget så i dessa tider vore det också bra av ekonomiska skäl om en större del av pengarna stannade inom den lagliga ekonomin.

Nu är jag på väg till Genève där ett stort antal ministrar och personligheter träffas i samband med Genèvekonventionens 60-års dag. Jag ska delta i ett rundabordsamtal om framtidens asylpolitik. Det är sorgligt att vi fortfarande inte är överens om asylpaketet och att EU-länderna inte förmådde enas om ett gemensamt erbjudande för att ta emot kvotflyktingar. Unhcr har i ett års tid uppmanat världens länder att komma med erbjudande om platser till Genève idag. EU-länderna tyckte uppenbarligen inte att detta var prioriterat. Det är djupt tragiskt.

I Härnösand 1989 mördades en ung flicka, Sara Wallin. Hon hade året innan tillsammans med några vänner grundat fem i tolvrörelsen, ett nätverk som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet. Tack vare bland annat hennes pappa överlevde och stärktes rörelsen efter Saras död och varje år ordnas sedan dess olika möten den 5 december för att protestera mot rasism. Sedan 11 år tillbaka ordnar de svenska parlamentarikerna en ceremoni i Europaparlamentet. Jag har medverkat många gånger och i år var jag inbjuden om talare. Just i dessa tider när det finns fler främlingsfientliga partier än någonsin representerade i nationella parlament och Europaparlamentet, är det viktigt att stå upp för öppenhet, tolerans och allas lika värde.

Under dagen har jag också träffat en stor grupp från Matchning Södertörn som jobbar med att matcha småföretagares behov av arbetskraft med arbetslösa invandrares kunskaper. De är ett lysande exempel på hur man på kommunal nivå kan jobba i partnerskap med integrationsfrågor.

I övrigt har dagen präglats av förberedelser för nästa veckas rådsmöte men också diskussioner inför toppmötet denna vecka där allt mer nu pekar mot en fördragsändring. Vi riskerar därmed att hamna i oändliga ratificeringsprocedurer i medlemsländerna. Det får inte förta fokus på de kortsiktiga omedelbara åtgärder vi behöver göra för att komma ut ur den ekonomiska krisen.

Imorgon åker jag till Genève för delta i firandet av Genèvekonventionens 60-årsdag.

 


Här tillsammans med arrangörerna bakom 5i12 i Europaparlamentet och årets talare

I flera ryska städer demonstrerar tusentals människor mot valfusket i Ryssland och mot Putin. Från oberoende valobservatörer kommer oroväckande uppgifter om avancerat valfusk. Putins parti förlorade hundra mandat. Kanske var de ryska väljarna inte så överlyckliga över att Putin och Medvedev bara gjorde upp om makten så där, grabbar emellan?
 
Från Bryssel meddelades igår ikväll att det nu finns en regering med statsminister och ministrar. Jo nu är det på riktigt – 18 månader efter valet.  Nästan alla ministrarna är kvar från den avgående regeringen, men med mindre omflyttningar på sina poster och ett par, tre nya. Förre finansministern Didier Reynders blir utrikesminister och byter därmed plats med Steven Vanackere som blir finansminister. En tidig julklapp till belgarna.

Förra året tog Sydafrika ensamt emot 180 000 asylansökningar. Alla EU:s 27 länder tog tillsammans emot 260 000 samma år. Trots att vi hör mycket prat om solidaritet på asylområdet, saknas idag konkreta åtgärder. Vi ser det tydligt när vi tittar på hur flyktingmottagandet i Europa är fördelat. Under det första halvåret i år togs 75 % av alla asylansökningar i EU emot av sex länder: Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Sverige och Italien. Det innebär att det finns 21 stycken EU-länder som skulle kunna göra ta ett mycket större ansvar.

Idag har jag därför presenterat förslag på hur vi kan uppmuntra fler EU-länder att visa solidaritet. Det handlar bl a om att ge medlemsländer möjlighet att få ekonomiskt stöd för att emot flyktingar men även om att stärka upp asylstödskontoret EASO så att de kan bistå länderna med kunnig personal i hanteringen av flyktingansökningar. Genom speciella fonder finns möjlighet att stödja länder som vill ta emot kvotflyktingar och vi hoppas att omflyttningsprogrammet från Malta till övriga EU-länder kan permanentas. Vi håller nu också på att förhandla de sista delarna av det gemensamma asyl- och migrationspaketet som ska vara färdigförhandlat nästa år. När detta sedan finns på plats så kommer även de länder som idag saknar ett system för asylmottagning vara tvungna att bygga upp ett sådant. Här kan du läsa mer om de förslag jag presenterade idag.

I övrigt har jag ägnat dagen åt att läsa igenom tal från Merkel och Sarkozy inför toppmötet nästa vecka. Insatserna höjs.

Jag är idag i Paris på möte med G6. Det är en grupp som består av inrikesministrarna från de största sex medlemsländerna i EU: Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien Tyskland och Polen. De träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor. De senaste åren har också jag och inrikes- och justitieministrarna från USA blivit inbjudna.

Förutom diskussionerna var det intressant att träffa nya kollegor, Anna Maria Cancellieri som är ny inrikesminister från Italien och Jacek Cichocki ny inrikesminister från Polen.

Vi diskuterade asylpaketet, Schengen och situationen i Grekland. Situationen i Nordafrika var också ett av ämnena. Det är naturligtvis inte ett forum där vi fattar beslut men det var intressanta diskussioner. Vi går framåt i asylförhandlingarna och nu krävs det ytterligare politiska ansträngningar för att kunna se avgörande genombrott efter jul.

Paris var vackert julpyntat men tyvärr fanns ingen tid för julshopping.

Från Bryssel nås vi av nyheten att det nu finns en ny statsminister, den vallonske socialisten Elio de Rupo, och en regeringsförklaring som sex partier har enats om. På måndag presenteras de nya ministrarna. Det tog bara 540 dagar, ett världsrekord.

Idag har jag ett inlägg i GP i den pågående debatten om något som har kommit att kallas för ”two-track” Europe. Jag är mycket bekymrad över hur diskussionerna förs. Lösningen på krisen kan inte vara att dela upp EU i ett A- och ett B-lag. Vi behöver istället förstärka samarbetet inom det finanspolitiska området inom existerande EU-fördrag. Du kan läsa hela artikeln i dagens GP.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: