Jag har precis talat på ett seminarium organiserat av Transparency International med anledning av att det är internationella dagen mot korruption på fredag. Här hittar du talet. Där var politiker, forskare, näringsliv och representanter för det civila samhället. Jag arbetar intensivt med att förbereda rapporten om korruption i medlemsstaterna som ska komma 2013. Samtidigt försöker vi se till att kampen mot korruption löper som en röd tråd i allt arbete i kommissionen, t ex bättre förslag till offentlig upphandling, redovisning, kontroll etc. Vi stödjer också ett stort forskningsprojekt om korruption som involverar 20 länder och som leds av Quality of Governance institutet i Göteborg.

Det beräknas att korruptionen i EU motsvarar lika mycket som hela EU:s budget så i dessa tider vore det också bra av ekonomiska skäl om en större del av pengarna stannade inom den lagliga ekonomin.

Nu är jag på väg till Genève där ett stort antal ministrar och personligheter träffas i samband med Genèvekonventionens 60-års dag. Jag ska delta i ett rundabordsamtal om framtidens asylpolitik. Det är sorgligt att vi fortfarande inte är överens om asylpaketet och att EU-länderna inte förmådde enas om ett gemensamt erbjudande för att ta emot kvotflyktingar. Unhcr har i ett års tid uppmanat världens länder att komma med erbjudande om platser till Genève idag. EU-länderna tyckte uppenbarligen inte att detta var prioriterat. Det är djupt tragiskt.

Annonser