Efter lunch nåddes vi av den mycket oroande nyheten om en granatattack i belgiska staden Liège. Så här långt rapporteras det om fyra döda och över 60 skadade. Jag är mycket bedrövad av dessa nyheter och följer rapporteringen minut för minut.

Jag deltar idag på rådsmöte i Bryssel och diskuterar bl a det gemensamma asylsystemet, PNR-avtal med USA och Schengenförslaget med EU:s inrikesministrar. Samtidigt sammanträder Europaparlamentet i Strasbourg och mycket glädjande har de idag äntligen antagit förslaget om ”Single Permit” som på svenska heter enhetligt uppehållstillstånd.

Förslaget handlar om att underlätta för människor som kommer till EU för att arbeta. I vissa EU-länder fungerar det nämligen så idag att man dels måste ansöka om ett tillstånd för att få jobba i landet och ett annat tillstånd för att få bo i landet. För att förenkla hela processen och förbättra situationen har kommissionen föreslagit att det ska räcka med ett enda tillstånd. Tillståndet ska även garantera samma rättigheter som medborgare har vad gäller arbetsförhållanden, beskattning, vidareutbildning och tillgång till välfärdssystemen samt överföring av pensioner.

Detta är det första lagförslaget, som handlar om att underlätta för arbetskraftsinvandring till EU, som tas sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, dvs nu har både parlamentet och rådet varit med i lagstiftningsprocessen. Rådet har redan antagit förslaget vilket innebär att medlemsländerna nu har två år på sig att införa de nya reglerna. Och det är ett mycket viktigt första steg för ett mer öppet Europa. Vi håller nu även på att förhandla om förslag för att underlätta för experter som kommer till EU samt förbättra villkoren för säsongarbetare och jag hoppas att vi ska komma överens även om dessa under nästa år.

Diskussionerna om vad som egentligen hände på europeiska rådet fortsätter och det är en mycket upphetsad inrikespolitisk debatt i bl.a. Storbritannien. Från Herman van Rompuys kabinett snickrar man på en juridisk text som nog många medlemsländer vill läsa. Jag vidhåller att Sverige absolut bör gå med och vara aktiva i Europasamarbetet. Idag skriver Jan Björklund m fl en mycket tänkvärd artikel och jag kan inte annat än instämma med artikelförfattarna.

Annonser