Belgien är idag ett land i chock efter det fasansfulla dådet igår som lett till sex döda, över hundra skadade och ett helt land som ställer sig frågan Varför? Den skyldiga agerade enligt alla indikationer ensam och var en ganska känd brottsling. Det besinningslösa dödandet aktualiserar återigen frågan om tillgång till vapen inom EU. Jag har idag föreslagit att tillsätta en arbetsgrupp inom kommissionen för att se över möjligheterna till att skärpa lagstiftningen kring illegala vapen på EU-nivå.

Stödkontoret för asylfrågor, EASO, som jag invigde i somras har nu kommit igång ordentligt. De spelar en viktig roll i vårt gemensamma stöd till Grekland där flera experter jobbar under EASOs ledning med att stötta grekerna i reformeringen av asylsystemet. För att involvera civilsamhället i EASOs arbete har de imorgon en öppen rådgivning med inbjudna organisationer och där representanter från UNHCR, IOM m fl kommer att tala och denna del kommer även att sändas live på webben i morgon halv tio.