Jag har många svåra och känsliga frågor i min portfölj men den frågan som berör mig allra mest är övergrepp mot barn. Det är så oerhört svårt att förstå hur människor kan göra så mot barn. Barn som utnyttjas sexuellt och som filmas eller fotograferas utsätts dessutom för upprepade övergrepp. Först när själva övergreppet äger rum, sedan att det filmas och/eller fotas, och därefter varje gång dessa bilder visas begås övergreppet på nytt. Barnen blir allt yngre och övergreppen allt vidrigare.

Europol har idag berättat om det tillslag som gjorts i 22 EU-länder av en mängd barnövergreppsbilder och mot nätverk som sprider materialet via nätet. Europol koordinerade insatsen under namnet Ikaros, där bland annat svensk polis deltog. 122 personer har arresterats och utredningarna pågår just nu, man räknar med att arrestera fler personer. När det gäller det politiska arbetet på EU-nivå för att komma åt förbrytarna så handlar mycket om att harmonisera lagstiftningen och ge polisen verktyg att komma åt brottslingarna. Ett viktigt verktyg som vi nu har till vårt förfogande är det nya direktivet mot övergrepp av barn som trädde i kraft i år. Direktivet innebär att grooming nu kriminaliseras, att webbsidor med barnövergreppsbilder omedelbart ska stängas när det går, att sexturister inte ska kunna komma undan bara för att de begår brottet utomlands och att skyddet för barnen som brottsoffer stärks i alla EU-länder. Vi menar allvar med att sätta stopp för övergrepp mot barn vilket operation Ikaros är ett tydligt exempel på. Jag har också inlett ett samarbete med USA i denna fråga.

Inlägget redigerat 2011-12-19 , begreppet barnövergreppsbilder används istället för barnpornografiska bilder, se kommentarsfältet för mer information.

Annonser