Idag är det internationella migrationsdagen, ett tillfälle att påminna om den betydelse migration har för dynamiska och kulturellt rika ekonomier och samhällen. Migration har alltid förekommit, människor har alltid rört sig över gränserna, något som i grund och botten är bra. Många europeiska länder har ju själva varit stora emigrantländer och befinner sig nu i en situation att de istället tar emot migranter.  Europa håller på att förändras och vi har inte råd att ignorera den roll invandringen har för vår tillväxt och för den europeiska konkurrenskraft globalt sett. Vår kontinent står dessutom inför ett demografiskt problem – vi lever allt längre och vi blir allt färre som ska försörja den åldrande befolkningen. Om vi vill behålla vår levnadsstandard i framtiden är arbetskraftsinvandring en del av lösningen.

Oacceptabelt nog, vilket attentatet mot invandrare i Italien förra veckan visar, är invandrare i EU alltför ofta måltavlor för kampanjer baserat på hat och främlingsfientlighet. Jag har vid många tillfällen uttryckt min oro över främlingsfientliga grupper som bygger sin retorik på negativa åsikter om invandrare, och som skapar en fientlig miljö. Vi behöver ett tydligt politiskt ledarskap som står upp för mångfald och för vikten av att ha öppna, demokratiska och toleranta samhällen. Här kan du lyssna på hela uttalandet.

Annonser