Året närmar sig sitt slut och det har varit ett synnerligen händelserikt 2011. Den ekonomiska krisen har satt hård press på många männsikor, på politiker, förtroende, demokratin och de europeiska institutionerna. Problemen  är långt ifrån lösta när vi nu går in i 2012.

Annars är händelserna relaterade till den arabiska våren det som är det riktigt historiska i år. Att människor i land efter land rest sig, protesterat mot diktatorer och krävt fria val, demokrati och mänskliga rättigheter är sannerligen fantastiskt. Att Ben Ali och  Mubarak är borta och att Kadaffi är död, skapar nya förutsättningar i länder där demokrati har varit en bristvara. De modiga männsikorna i Syrien fortsätter sina protester mot den våldsamma och fullkomligt tondöva regimen och är det något jag hoppas för nästa år så är det att det ska ske ett regimskifte också i Damaskus.

Det är fortfarande en lång väg att gå men jag hoppas att vi kan lyfta ögonen från den europeiska krisen under 2012 och ge allt stöd vi kan till demokratitransitionen i våra grannländer.

En annan händelse som präglat mig djupt under 2011 är massakern på Utöya. Det är fortfarande så obeskrivligt grymt och ofattbart och det har gjort oss medvetna om hur viktigt det är att samarbeta för identifiera extremister av alla dess slag och hindra att våldsdåd av denna typ upprepar sig. Lanseringen av antiradikaliseringsnätverket i september har hittills varit en stor framgång där många människor har samlats för att utbyta erfarenheter och förebygga våld. 

Det polska ordförandeskapet byts om några timmar ut mot det danska. Polackerna har förtsås haft det svårt i skuggan av ”Merkozy”  och alla utspel men premiärminister Tusk har lett det hela bra och uppvisat stort europeisk ledarskap. På mitt område har vi tagit små men viktiga steg framåt i arbetet med asylpaketet. Det blir också det viktigaste att arbeta med under året som kommer så att vi i slutet på året förhoppningvis har alla bitarna på plats.

 Så arbetsuppgifter saknas inte men först ett rejält firande med goda vänner i ett kallt Göteborg. Gott nytt år!

Annonser