Det är med oro vi kan följa utvecklingen i Ungern. Den nya författningen som precis trätt ikraft innehåller flera problematiska formuleringar som inte förefaller vara förenliga med de grundläggande värden som alla EU-länder ställt sig bakom. Det har också lett till stora protester i Ungern.

Dessutom har nya lagar antagits som kraftigt underminerar såväl den ungerska centralbankens, som rättsväsendets och dataskyddsombudsmannens  självständighet. Kommissionen har vid flera tillfällen utrryckt vår oro för dessa lagar, och för författningen och måste nu när vi samlas igen nästa vecka efter julledigheterna diskutera hur vi skall gå vidare . Ordförande Barosso har redan skickat två brev till den ungerske premiärministern och bett om klargöranden.