En av de mest internationellt kända svenskarna är Raoul Wallenberg. Han gjorde stora hjälteinsatser när han räddade tusentals judar undan förintelsen. Idag inleds firandet av honom, genom en ceremoni i Budapest. Det är hundra år sedan han föddes och idag är det 67 år sedan han försvann och troligen dog en mycket tragisk, och fortfarande ouppklarad, död i något sovjetiskt fångläger. I både Kanada och i Argentina finns det minnesdagar för hans insatser. Det tycker jag vi borde ha även i Sverige. Raoul Wallenberg var en oerhört modig man som stod upp för människors värde och demokrati under en fasansfull tid i Europas historia. När man hör debatten om flyktingar och migration idag undrar jag ibland om hans arbete skulle ses som lika hjältemodigt idag.

Av helt andra skäl än Raoul Wallenberg har vi diskuterat Ungern på kommissionens veckomöte idag i Strasbourg. Vi är många som är oroliga över utvecklingen i landet. Förra veckan beslutade ju kommissionen att strukturfonderna kan komma att frysa inne om Ungern inte vidtar åtgärder för att leva upp till kraven om budgetunderskott som gäller för alla EU-medlemmar. Idag diskuterade vi ett antal lagar som vi menar bryter mot EU:s regelverk och framför allt de grundläggande värden som hela det europeiska samarbetet vilar på. Vi beslöt att inleda överträdelseförfaranden på tre punkter: centralbankens oberoende, domarväsendets oberoende, mer specifikt de nya ålderskrav som införs för domare, samt bristen på oberoende för dataskyddsmyndigheten. Dessutom skickar vi ett brev med frågor som rör maktkoncentrationen inom domstolsväsendet. Ungern har en månad på sig att svara på allt detta, i normala fall ges ett medlemsland två månader, men situationen är allvarlig. Det kan finnas skäl att ytterligare återkomma till Ungern, som jag tidigare har skrivit är vi många som känner en oro för utvecklingen i landet och de så kallade kardinallagarna (dvs lagar som bara kan ändras med 2/3 majoritet), men först avvaktar vi och ser hur de avser att reformera de lagar jag nämnde ovan. Vi kommer att noga följa vad som händer och se vilka verktyg vi har för att garantera att de nya lagarna i Ungern är i överensstämmelse med EU:s lagar och värden. Jag och några kollegor har rest frågan om artikel sju (mer information på sidan sju här) Det är inte uteslutet att kommissionen kan titta på om den skall åberopas, men överträdelseförfarandena är ett första steg och så får vi se om det får någon effekt. Imorgon skall Europaparlamentet debattera utvecklingen i Ungern, ryktet säger att Viktor Orban bett om att få vara med. Det är utmärkt att parlamentet också sänder mycket tydliga politiska signaler till Ungern.

Idag valde Europaparlamentet en ny talman, Martin Schulz, en tysk socialdemokrat om nu efterträder Jerzy Buzek. Schulz är naturligtvis känd i Europaparlamentet där han suttit sedan 1994, men det är lite ironiskt att det var tack vare Berlusconi han blev känd för den breda allmänheten. Under det italienska ordförandeskapet 2003 anklagade Berlusconi honom för att låta som en tysk lägervakt, något som fick enorm medial uppståndelse. Jag gratulerar förstås den nye talmannen och ser fram emot att arbeta med honom.

Annonser