Igår röstade kroaterna ja till EU-medlemskap. Detta ja betyder oerhört mycket för landet, det är också mycket välkommet och glädjande för en union som nu håller på att ta sig ur en svår kris att fler länder vill vara en del av det framtida EU. Som Europarlamentariker satt jag som vice ordförande i Kroatien-delegationen och jag har länge följt landets utveckling det känns därför extra roligt idag att ett medlemskap snart kommer att vara verklighet för Kroatiens del. Datumet för Kroatiens medlemskap är satt till den 1 juli 2013 och fram till dess kommer det att vara fortsatt hårt arbete för regeringens del. Det återstår nämligen flera områden – inklusive på mitt område – där reformer måste genomföras och från kommissionens sida kommer vi att göra allt vi kan för att bistå i det arbetet.