Det är nu stilla i huset mitt emot och redan igår kväll kom beskedet från toppmötet att de nått en överenskommelse kring finanspakten. Det är mycket glädjande att Sverige valde att gå med medan Storbritannien och Tjeckien tyvärr ställde sig utanför. Pakten kommer att vara viktig på lite längre sikt då den ställer höga krav på länderna att följa budgetregler men som om smolk i bägaren blev det tyvärr inte en överenskommelse som alla medlemsländer ställde sig bakom. Mellanstatliga överenskommelser är som princip olyckliga inom EU-samarbetet.

Det som var än viktigare från toppmötet var diskussionerna om tillväxt och ungdomsarbetslöshet i Europa. Alla medlemsländer ska nu ta fram en nationell jobbplan för att fokusera insatserna kring ungdomsarbetslösheten. Kommissionen föreslog också, likt den svenska modellen, att alla länder ska ha en jobbgaranti för ungdomar. Kommissionen komma även att skicka experter till de åtta länder som är svårast drabbade av ungdomsarbetslösheten för att se om man på ett bättre sätt kan använda strukturfonderna för att komma åt problemet.

Stort fokus i diskussionerna låg också på den inre marknaden och länderna slog fast prioriteringen om att få på plats den digitala inre marknaden till 2015. Enklare tillgång till kapital för mindre företag föreslogs också under mötet. Det är bra att toppmötet – äntligen – fokuserade på tillväxt. Åtstramningar och finanspakter är nog bra men det har varit alldeles för mycket prat om institutionella frågor och alldeles för lite om hur vi får hjulen att rulla igen. Med början i eftermiddag kommer vi i kommissionen att ha ett tvådagars möte där vi ska följa upp slutsatserna från toppmötet och fortsätta att prata tillväxtåtgärder och arbetskraftsinvandring.