Igår var det  semikolonets dag, vilket jag förmodar uppmärksammades med behärskat firande bland grammatikälskare och andra. En desto viktigare temadag infaller idag, nämligen Safer Internet Day – en möjlighet att uppmärksamma vårt öppna internet med alla dess möjligheter, och diskutera hur t ex barn ska kunna använda nätet på ett så säkert sätt som möjligt. Du kan själv delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #SID2012.

Inom mitt ansvarsområde händer det en hel del när det gäller internetsäkerhet. Just nu är jag och mina medarbetare i sluttampen av vårt arbete för att inrätta ett europeiskt center mot cyberbrottslighet. Tanken är att se till att Europa kan samarbeta bättre för att stävja exempelvis identitetsstöld och bedrägerier på nätet. I år ska jag också, tillsammans med mina kommissionskollegor Neelie Kroes och Catherine Ashton, presentera en EU-strategi för cybersäkerhet.

Tidigare under min mandatperiod har jag föreslagit och drivit igenom europeisk lagstiftning om att skärpa straffen för personer som förgriper sig på barn. Där ingår att göra det olagligt över hela EU att locka till sig barn via t ex chattprogram för att begå övergrepp – så kallad grooming.

Säkerheten på nätet är enormt viktig och samtidigt måste vi  se till  att bevara ett öppet och fritt internet; reglering får aldrig gå för långt. Just den avvägningen är ständigt aktuell, till exempel när EU:s medlemsländer nu ska diskutera ny lagstiftning om skydd av personuppgifter på nätet. Och se där, så fick vi med det lilla semikolonet också.