You are currently browsing the monthly archive for mars 2012.

Det finns runt om i världen mer än tio miljoner människor som har flytt sitt hemland på grund av krig, förföljelse, naturkatastrofer och svält, och som är i behov av hjälp och skydd. Många är födda och har levt hela sina liv i flyktingläger. Av dessa tio miljoner människor räknar FN:s flyktingorgan UNHCR med att ungefär en procent aldrig kommer att kunna återvända till sitt hemland på grund av förföljelse. De är de mest utsatta av de utsatta. UNHCR har därför ett s.k. vidarebosättningsprogram där länder kan anmäla sig för att hjälpa dessa människor att hitta ett nytt hem och ett värdigt liv.

Idag har EU tagit ett historiskt viktigt steg för en ökad solidaritet inom flyktingpolitiken – vi har äntligen enats, efter flera år av förhandlingar, om att slå samman de kvoter som länderna i vidarebosättningsprogrammet har, i ett gemensamt program. Initiativet till programmet togs under svenska ordförandeskapet och jag har varit mycket pådrivande i förhandlingarna för att få detta på plats. Ett europeiskt vidarebosättningsprogram innebär att vi kan samordna våra resurser och använda de mer effektivt för att t.ex. kunna tömma ett helt flyktingläger och erbjuda en fristad för de mest utsatta.

Det är tyvärr bara några få länder som idag deltar i UNHCR: s vidarebosättningsprogram. USA är det land som tar emot allra flest, 80 000 kvotflyktingar per år. Sverige och de andra nordiska länderna tar också ett stort ansvar men när man slår samman alla platser som EU:s medlemsländer bistår med får vi endast ihop ynka 4500 platser. Vi har dock fått positiva signaler om att fler EU-länder är intresserade och vi kommer från kommissionens sida fortsatt att stödja och bistå de länder som vill vara med. Jag hoppas att vi med ett gemensamt europeiskt program ska kunna hjälpa ännu fler och därmed också stå upp för ett av de grundläggande värdena för vår union – solidaritet. Mer information om vidarebosättning kan du hitta på UNHCR:s hemsida.

Omkring en miljon människor över hela världen faller offer för någon form av cyberbrott varje dag. Den globala omsättningen för brotten beräknas ligga på 388 miljarder dollar. Dessa siffror ska man naturligtvis ta med en nypa salt då ett problem med cyberbrottslighet är att alla brott inte anmäls, men det säger ändå något om omfattningen av problemet.

Det finns kunniga personer runt om i Europa som jobbar för att bekämpa cyberbrottslighet men det finns ännu inget europeiskt center som samlar denna expertis och som kan bistå medlemsländerna i arbetet. Att inrätta ett europeisk cybercenter är därför något som jag har jobbat för länge och idag har jag äntligen kunnat meddela att det nu är klart att det kommer att bli ett europeiskt cybercenter s.k. EC3 vid Europol. Centret kommer inledningsvis bestå av ca trettio personer som ska vara i arbete från januari 2013. De ska bland annat varna EU:s medlemsländer om större hot samt hjälpa till i polisutredningar och samordna insatser med fokus på onlinebedrägerier, spridning av barnövergreppsbilder samt storskaliga cyberattacker på kritisk infrastruktur i EU. Jag skriver mer om detta i Svd idag och mer information finns även att hämta här.

Ett annat problem vad gäller cyberbrott är dock bristen på information. Det är förståeligt i händelse av storskaliga attacker att företag och regeringar lägger kraft på att återställa sina system. Men för att identifiera och lagföra förövarna bakom attackerna måste de brottsbekämpande myndigheterna informeras. Annars kan vi inte förhindra att nya attacker sker. Jag hoppas därför också att med ett etablerat europeiskt center att det ska öka viljan att anmäla cyberbrott till de nationella polismyndigheterna.

Jag har idag varit i Tallinn för att inviga den nya IT -byrån som ska se till att EU:s IT-system för att hantera Schengens informationssystem (SIS) och systemet med viseringar (VIS) fungerar tekniskt och smidigt. Här kan du läsa mitt tal.

Under dagen har jag också haft många andra möten, t ex med inrikesminister Ken Marti Vaher för att diskutera byråns etablering och aktuella frågor som asylpolitik och Schengenförhandlingarna. Dessutom hann jag med ett kort samtal med statsministern och en lunch med min gamle vän Toomas Ilves som är Estlands president. Vi var kollegor i Europaparlamentet 1999-2004 och jobbade mycket ihop i utrikesutskottet.

Estland är verkligen ett högdigitaliserat land, 99 % av invånarna gör sina bankärenden på internet, regeringen hade papperslösa sammanträden med ministrarna uppkopplade från olika fysiska platser redan 2000 och det mesta av samhällets service sker på internet. Landet är således väl lämpat att vara värd för IT-byrån.

De fruktansvärda morden i Toulouse visar igen på hur sårbara vi är mot extremister och hur viktigt det är att vi arbetar för att bekämpa våldsam radikalisering. Än en gång ser vi också det stora problemet med tillgången av vapen i EU. Jag sörjer offren och mina tankar är hos familjerna.

Igår var jag på ett kort besök i Stockholm för att tala på Säkerhetsgalan 2012. Säkerhetsgalan samlar chefer inom säkerhetsbranschen och säkerhetsansvariga på olika företag, och de hade bjudit in mig som inledningstalare. Jag talade bl a om hur organiserade brottslingar opererar inom EU, om utbredningen av it-brottslighet och vad EU gör för att möta dessa utmaningar. Jag berättade också om förslaget om ett europeiskt cyberbrottscenter vid Europol som jag kommer att presentera nästa vecka.

Jag passade samtidigt på att träffa medarbetarna på kommissionens representation i Stockholm. Vi pratade om aktuella frågor och framförallt om hur förhandlingarna kring asylpaketet, sakta men säkert, går framåt. Representationen anordnar bl a seminarier och ansvarar för informationskontoren runt om i Sverige. Dit man vända sig om man har generella frågor vad gäller EU-samarbetet eller om man vill ha informationsmaterial. Representationen gör ett mycket bra arbete och det är alltid trevligt att träffa dem.

Tidigt imorse åkte jag tillbaka till Bryssel för veckans kommissionsmöte. På dagens agenda stod bla ett direktiv för att tydliggöra hur utstationeringsdirektivet bättra ska efterlevas i medlemsländerna.

Utstationeringsdirektivet antogs 1996, där slås det fast vilka rätigheter som gäller för en arbetare som sänds från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period. I direktivet finns t ex krav på att alla arbetare ska få lön, semesterdagar samt krav på säkerhet på arbetsplatsen. När man antog direktivet hade man upptäckt flera fall där utsända arbetare hade utnyttjats och de nya reglerna handlade om att skydda arbetstagarna. Nu, 18 år senare, ser vi att alla medlemsländer inte har implementerat direktivet korrekt och det finns fortfarande fall där de anställda inte skyddas tillräckligt. Dagens förslag ska därför tydliggöra för medlemsländerna vilket ansvar de har. Kommissionen slår även fast att de sociala rättigheterna, som t ex strejkrätten, är jämställd med de ekonomiska rättigheterna, som t ex etableringsfriheten.

Ikväll bär det av mot Tallinn där jag ska bl a träffa premiärministern och inviga den nya europeiska IT-byrån. Byrån har inget med cyberbrott att utan ska ta det tekniska ansvaret för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet.

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Imorse åkte jag till Lyon för att besöka Interpol som har sitt högkvarter där. 190 länder är medlemmar i Interpol och det var väldigt intressant att höra hur de arbetar. Vi diskuterade frågor som organiserad brottslighet, cyber, övergrepp mot barn etc.

På senare tid har samarbetet mellan Europol och Interpol blivit allt bättre. Samarbetet har t ex lett till ett par stora gripande av internationella ligor som sysslar med att sälja och sprida barnövergreppsbilder. Vi diskuterade hur vi skulle kunna vidareutveckla samarbetet, vad gäller utbildning av poliser i nya demokratier, som Tunisien och Libyen t ex, där kommissionen redan är engagerade. Ett fungerande polisväsende där polisen jobbar i medborgarnas tjänst, och inte i diktaturens, är förstås centralt i en övergång till ett demokratiskt samhälle. Interpol planerar ett centrum i Singapore för att samordna kampen mot cyberbrott. Inom några veckor lägger jag förslag på ett europeiskt cybercrime center. Vi diskuterade förstås samarbete här emellan.

Mitt besök sammanföll med att Interpol höll sin årliga konferens med de som är nationellt ansvariga, så där var polismän från nästan 100 länder på plats. Jag hade möjlighet att lyssna på slutsatserna och att i mitt avslutningsanförande berätta lite om vad som är på gång inom EU och arbetet med vår interna säkerhetsstrategi.

Är i Strasbourg för mötessession. Just denna gång var det inga ärenden för mig i plenum men det har ändå varit två fulla dagar. Kollegiemötet, som vi dessa veckor håller på tisdagar i Strasbourg, handlade mycket om budgeten och läget inför de kommande förhandlingarna. Jag har också haft en mängd olika möten med ledamöter för att prata om cyber, asylpaketet, PNR etc. Vårsolen lyser utanför fönstret och storkarna fyller parken här utanför.

Strax ska jag äta lunch med alla liberala ledamöter i LIBE-utskottet för att gå igenom den närmaste tidens agenda och aktuella frågor. Det blir naturligtvis mycket diskussioner om Schengen och asylpaketet där förhandlingarna nu intensifieras.

Idag kom en fruktansvärd rapport från Amnesty International som ytterligare visar på Assadregimens brutalitet i Syrien. Media och andra källor från Syrien visar närmast outhärdliga bilder på dödade civila och lemlästade barn. Vi måste få slut på massakern.

Idag lider jag också med det belgiska folket som sörjer alla de barn som omkom i en bussolycka igår. Många är också skadade och har förts till sjukhus. Mina tankar är hos familjerna

Organiserad brottslighet är enormt lönsamt och hundratals miljoner euro investeras idag av europeiska brottssyndikat och maffiagrupper i guld, lyxvillor, restauranger etc. Detta är pengar som tillhör medborgarna och polisen lyckas idag bara konfiskera en bråkdel av de kriminellas tillgångar. Pengar är själva drivkraften bakom organiserade brottslighet och så länge vi inte kan komma åt de kriminella där det svider som mest så kommer det fortsatt vara lönsamt att ge sig in på den kriminella banan. Idag har jag därför presenterat ett nytt förslag som ska underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna runt om i EU att komma åt och konfiskera kriminellas tillgångar.

I dagsläget ser reglerna mycket olika ut i EU:s medlemsländer och processen för att konfiskera blir därmed både komplicerad och ineffektiv. Dessa olikheter i lagstiftningarna utnyttjar även de kriminella för att gömma undan sina tillgångar.

Med mer harmoniserade regler på plats ska kriminellas tillgångar – inte minst pengarna – snabbt kunna frysas när åklagare befarar att de annars skulle försvinna utomlands. Det ska också bli betydligt lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott, men kan knytas till en persons brottsliga verksamhet. Dessutom ska kriminella inte längre kunna skriva över tillgångar på en vän eller släkting, så kallad tredjeparts konfiskering. Här hittar du mer information och här en länk till dagens DN-debatt där jag skriver om förslaget.

Idag har jag precis som de två senaste åren talat inför minnesdagen av terrorismens offer. Själva minnesdagen är den 11 mars, alltså nu på söndag, men manifestationen hölls idag.

I mitt tal berörde jag det senaste årets oerhört tragiska händelser i Norge som ledde till döden för så många unga människor vilket gjorde det särskilt smärtsamt. Attentatet påminner oss om att terrorhotet är verkligt och att vi måste arbeta aktivt för att förhindra liknande eller ännu värre händelser. Vi måste dels arbeta mot terroristernas ansträngningar att rekryterar våra ungdomar och nya medlemmar. Vi måste också motverka deras budskap av förstörelse och hjälpa de som likt Breivik riskerar att välja hatets väg. Detta är en av mina huvudprioriteringar under mandatperioden och det är också anledningen till att jag förra året lanserade antiradikaliseringsnätverket förra året. Nätverket är nu i full gång med olika arbetsgrupper och jag hoppas se några rekommendationer och slutsatser redan till sommaren inför den stora ministerkonferens som jag ordnar i oktober.

De som deltog idag under högtidlighållandet av offren för terrorbrott var överlevande och anhöriga. De gav oerhört starka vittnesmål som berörda oss alla djupt. En ung flicka på väg till skolan som hade fått benen bortsprängda av en ETA-bomb berättade om sitt liv idag, bl a som skidåkare i Paralympics. Även en ung överlevande från bussbomberna i London, offer för Röda Brigaderna och en fransk journalist som suttit gisslan i Libanon berättade om sina erfarenheter. De överlevande kommer att fortsätta spela en viktig roll i kampen mot terrorism och sprida ett budskap om icke-våld och försoning för att hindra andra från lidande och det var därför mycket viktigt att få träffa dem idag.

 

Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Idag är det inte bara rådsmöte med de 27 inrikesministrarna det är också internationella kvinnodagen och därför ett utmärkt tillfälle att notera bristen på kvinnor som kommer att sitta runt förhandlingsbordet idag.  Antal kvinnor bland inrikesministrarna i Europa är 6. Bland justitieministrarna, som dock inte träffas idag är fördelningen något bättre – 9 kvinnor.

Den politiska representationen är en mycket tydlig markör på hur långt vi har kommit vad gäller jämställdhet. En granskning av mitt eget hus, kommissionen, är inte någon upplyftande läsning. En tredjedel av kommissionen är kvinnor, 9 av 27.  Den höge representanten för utrikespolitik och förste vice ordförande är förvisso kvinna, Cathy Ashton, och vi har också en kvinnlig generalsekreterare,  Catherine Day. Av kabinettscheferna är endast fem av 27 kvinnor, varav en av dem, Maria Åsenius jobbar med mig. Än värre är det på generaldirektörsnivå. Där hittar vi bara två damer bland 36 herrar. En bakomliggande faktor är bristen på flexibilitet i arbetet och möjligheten till föräldraledighet för båda könen. Kommissionen har en intern strategi och handlingsplaner för att förbättra situationen. Den senaste utvärderingen visar att kvinnor på mellanchefspositioner har ökat de senaste åren så även om det fortfarande går alldeles för långsamt så går det i rätt riktning.

Kommissionen har också en strategi för att arbeta med medlemsländerna för att öka kvinnors deltagande ex genom att underlätta balansen mellan yrkes- och privatliv, främja kvinnors företagande samt uppmuntra tillgång till barnomsorg av hög kvalitet. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är nu uppe i 63 %, gentemot 52 % 1998. Det uttalade målet från kommissionens sida är att till 2020 vara uppe i 75 %.  Men det bygger på att medlemsländerna aktivt arbetar med dessa frågor och inser att det är lönsamt att kvinnor deltar i arbetslivet. Enligt vissa beräkningar skulle BNP öka med mellan 15 och 45 % om skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män försvinner.

Inom mitt eget ansvarsområde har jag lagt fram flera förslag som särskilt tar hänsyn till kvinnors specifika situation i exempelvis asylmottagningen, där det ska vara självklart att en kvinna som utsatts för övergrepp behöver extra omsorg. Även när det gäller att ta fram en strategi mot människohandel så måste man se till det faktum att upp till 80 % av traffickingoffren är kvinnor.

Kvinnors politiska deltagande och ställning på arbetsmarknaden kommer vi dock inte att diskutera idag under rådsmötet. Vi kommer däremot att diskutera den gemensamma asylpolitiken, situationen i Grekland och Schengenförslaget. Rådet förväntas också anta två väldigt viktiga förslag som jag har engagerat mig mycket i. Det första är en skärpning av regler på import och export på vapen och det andra är det gemensamma kvotflyktingprogrammet. Efter många års förhandlingar är äntligen de tre institutionerna överens om det europeiska kvotflyktingprogrammet som gör att vi bättre kan poola våra resurser och bistå världens allra mest utsatta flyktingar.

Kommissionen diskuterade idag återigen Ungern. En del frågor är lösta och de ungerska myndigheterna har visat sig villiga att ändra vissa lagar där vi hade frågor. Fortfarande finns det dock skäl för oro och vi beslutade idag att gå vidare med de rättsliga procedurerna gällande vissa frågor i Ungern. Vi skickar därför ett så kallat motiverat yttrande gällande åldersdiskrimineringen av domare samt dataskyddsombudsmannens självständighet. Angående centralbankens självständighet återstår en del frågor då här kommer vi att begära kompletterande information. Det finns fortfarande mycket som är bekymmersamt i Ungern. Mediefriheten är en sådan sak liksom domstolsväsendets oberoende.  Inom två veckor kommer också Europarådets granskning av domstolsväsendets självständighet. Så Ungern lär finnas på dagordningen ett bra tag till.

Snart ska jag iväg för att delta på ett seminarium om arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv anordnar här i Bryssel. Deltar gör även Tobias Billström och Stefano Scarpetta från OECD. I fokus av diskussionen står den svenska modellen men jag kommer framförallt att tala om de utmaningar som EU står inför. Särskilt kommer jag att tala om vikten av att vi tänker långsiktigt för att ta oss ur krisen och för att göra EU mer attraktivt. Jag är övertygad om att arbetskraftsinvandring är en av många nödvändiga åtgärder liksom pensionsreformer och utbildningsinsatser. Mitt tal kommer du att kunna hitta här.

Snart är det vår sade jag käckt till barnen i morse när de gnällde över att gå upp. Någon timma senare vräkte snön ner över ett Bryssel där vi inte sett solen på två veckor. Nu är det virvlande vitt ute.

Föga förvånande vann Putin gårdagens presidentval i Ryssland. Rapporter om valfusk hör vi på vissa håll och OSSE:s valobservatörer rapporterar om att det inte var en rättvis valkampanj inför valet. Viktigt är att Ryssland nu lyssnar på kritiken och går till botten med de här anklagelserna.

Europeiska rådets möte i slutet på förra veckan var för första gången på nästan två år ett ”vanligt toppmöte”, utan krisagenda. Det blev ordentliga diskussioner om jobb och tillväxt som ett nödvändigt komplement till finansiell disciplin. Jag är glad att toppmötet beslutade att ge Serbien kandidatstatus, det betyder mycket för att erkänna de ansträngningar som Serbien gör och ger oss också möjlighet att fortsatt trycka på och stötta för de förändringar som behöver göras. Rådets ordförande Herman van Rompuy omvaldes utan större dramatik. Han har visat sig vara en skicklig spelare i kulisserna under denna turbulenta tid

Idag har jag ägnat nästan hela dagen åt asylrelaterade frågor. Under förmiddagen hade vi möte på parlamentet med de ansvariga rapportörerna för asylpaketets olika delar, jag och chefsförhandlaren för det danska ordförandeskapet. Syftet var att uppdatera varandra om läget och se hur vi kan komma vidare. I framför allt Dublinförordningen och mottagardirektivet rör det på sig och tänkbara kompromisser håller på att mejslas ut samtidigt som listan på ”svåra frågor att lösa” blir kortare. Fortfarande återstår en hel del arbete men förhoppningen är att formella förhandlingar kring båda dessa direktiv skall kunna inledas mellan parlamentet och rådet kring månadsskiftet.

Procedurdirektivet är knepigare och kommer att ta längre tid, men även här rör det på sig. Samtidigt som vi satt i mötet kom det besked från grannutskottet som just röstat för förslaget om ett europeiskt kvotflyktingprogram, som kommissionen lade fram 2009 och som varit inne i intensiva förhandlingar de senaste veckorna. Nu är alla frågor lösta, rådet kommer att fatta formellt beslut nästa vecka och parlamentet röstar i kammaren om två veckor. Det innebär att vi, tillsammans med UNHCR, upprättar ett gemensamt kvotflyktingprogram och kan poola våra resurser på ett bättre och mer strategiskt sätt. På så sätt kan vi kanske hjälpa till att tömma ett flyktingläger någonstans i världen eller bättre bistå människor på flykt. Programmet är frivilligt men förhoppningen är att de flesta medlemsländer så småningom ska ansluta sig.

Jag har även haft flera interna möten med olika nyckelpersoner för att diskutera asylfrågor och Schengen. Åt lunch med Anna Stellinger, direktör på SIEPS som jag en gång anställde på SIEPS när jag var EU-minister. Det var oerhört intressant att höra om förändringsarbetet som hon har bedrivit där.

Europeiska rådet har påbörjats tvärs över gatan och området är som vanligt avspärrat. Vi får se vad som kommer ut imorgon…

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: