Kommissionen diskuterade idag återigen Ungern. En del frågor är lösta och de ungerska myndigheterna har visat sig villiga att ändra vissa lagar där vi hade frågor. Fortfarande finns det dock skäl för oro och vi beslutade idag att gå vidare med de rättsliga procedurerna gällande vissa frågor i Ungern. Vi skickar därför ett så kallat motiverat yttrande gällande åldersdiskrimineringen av domare samt dataskyddsombudsmannens självständighet. Angående centralbankens självständighet återstår en del frågor då här kommer vi att begära kompletterande information. Det finns fortfarande mycket som är bekymmersamt i Ungern. Mediefriheten är en sådan sak liksom domstolsväsendets oberoende.  Inom två veckor kommer också Europarådets granskning av domstolsväsendets självständighet. Så Ungern lär finnas på dagordningen ett bra tag till.

Snart ska jag iväg för att delta på ett seminarium om arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv anordnar här i Bryssel. Deltar gör även Tobias Billström och Stefano Scarpetta från OECD. I fokus av diskussionen står den svenska modellen men jag kommer framförallt att tala om de utmaningar som EU står inför. Särskilt kommer jag att tala om vikten av att vi tänker långsiktigt för att ta oss ur krisen och för att göra EU mer attraktivt. Jag är övertygad om att arbetskraftsinvandring är en av många nödvändiga åtgärder liksom pensionsreformer och utbildningsinsatser. Mitt tal kommer du att kunna hitta här.

Annonser