Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Familjefoto från informella rådet i Köpenhamn januari 2012

Idag är det inte bara rådsmöte med de 27 inrikesministrarna det är också internationella kvinnodagen och därför ett utmärkt tillfälle att notera bristen på kvinnor som kommer att sitta runt förhandlingsbordet idag.  Antal kvinnor bland inrikesministrarna i Europa är 6. Bland justitieministrarna, som dock inte träffas idag är fördelningen något bättre – 9 kvinnor.

Den politiska representationen är en mycket tydlig markör på hur långt vi har kommit vad gäller jämställdhet. En granskning av mitt eget hus, kommissionen, är inte någon upplyftande läsning. En tredjedel av kommissionen är kvinnor, 9 av 27.  Den höge representanten för utrikespolitik och förste vice ordförande är förvisso kvinna, Cathy Ashton, och vi har också en kvinnlig generalsekreterare,  Catherine Day. Av kabinettscheferna är endast fem av 27 kvinnor, varav en av dem, Maria Åsenius jobbar med mig. Än värre är det på generaldirektörsnivå. Där hittar vi bara två damer bland 36 herrar. En bakomliggande faktor är bristen på flexibilitet i arbetet och möjligheten till föräldraledighet för båda könen. Kommissionen har en intern strategi och handlingsplaner för att förbättra situationen. Den senaste utvärderingen visar att kvinnor på mellanchefspositioner har ökat de senaste åren så även om det fortfarande går alldeles för långsamt så går det i rätt riktning.

Kommissionen har också en strategi för att arbeta med medlemsländerna för att öka kvinnors deltagande ex genom att underlätta balansen mellan yrkes- och privatliv, främja kvinnors företagande samt uppmuntra tillgång till barnomsorg av hög kvalitet. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är nu uppe i 63 %, gentemot 52 % 1998. Det uttalade målet från kommissionens sida är att till 2020 vara uppe i 75 %.  Men det bygger på att medlemsländerna aktivt arbetar med dessa frågor och inser att det är lönsamt att kvinnor deltar i arbetslivet. Enligt vissa beräkningar skulle BNP öka med mellan 15 och 45 % om skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män försvinner.

Inom mitt eget ansvarsområde har jag lagt fram flera förslag som särskilt tar hänsyn till kvinnors specifika situation i exempelvis asylmottagningen, där det ska vara självklart att en kvinna som utsatts för övergrepp behöver extra omsorg. Även när det gäller att ta fram en strategi mot människohandel så måste man se till det faktum att upp till 80 % av traffickingoffren är kvinnor.

Kvinnors politiska deltagande och ställning på arbetsmarknaden kommer vi dock inte att diskutera idag under rådsmötet. Vi kommer däremot att diskutera den gemensamma asylpolitiken, situationen i Grekland och Schengenförslaget. Rådet förväntas också anta två väldigt viktiga förslag som jag har engagerat mig mycket i. Det första är en skärpning av regler på import och export på vapen och det andra är det gemensamma kvotflyktingprogrammet. Efter många års förhandlingar är äntligen de tre institutionerna överens om det europeiska kvotflyktingprogrammet som gör att vi bättre kan poola våra resurser och bistå världens allra mest utsatta flyktingar.