Organiserad brottslighet är enormt lönsamt och hundratals miljoner euro investeras idag av europeiska brottssyndikat och maffiagrupper i guld, lyxvillor, restauranger etc. Detta är pengar som tillhör medborgarna och polisen lyckas idag bara konfiskera en bråkdel av de kriminellas tillgångar. Pengar är själva drivkraften bakom organiserade brottslighet och så länge vi inte kan komma åt de kriminella där det svider som mest så kommer det fortsatt vara lönsamt att ge sig in på den kriminella banan. Idag har jag därför presenterat ett nytt förslag som ska underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna runt om i EU att komma åt och konfiskera kriminellas tillgångar.

I dagsläget ser reglerna mycket olika ut i EU:s medlemsländer och processen för att konfiskera blir därmed både komplicerad och ineffektiv. Dessa olikheter i lagstiftningarna utnyttjar även de kriminella för att gömma undan sina tillgångar.

Med mer harmoniserade regler på plats ska kriminellas tillgångar – inte minst pengarna – snabbt kunna frysas när åklagare befarar att de annars skulle försvinna utomlands. Det ska också bli betydligt lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott, men kan knytas till en persons brottsliga verksamhet. Dessutom ska kriminella inte längre kunna skriva över tillgångar på en vän eller släkting, så kallad tredjeparts konfiskering. Här hittar du mer information och här en länk till dagens DN-debatt där jag skriver om förslaget.