Igår var jag på ett kort besök i Stockholm för att tala på Säkerhetsgalan 2012. Säkerhetsgalan samlar chefer inom säkerhetsbranschen och säkerhetsansvariga på olika företag, och de hade bjudit in mig som inledningstalare. Jag talade bl a om hur organiserade brottslingar opererar inom EU, om utbredningen av it-brottslighet och vad EU gör för att möta dessa utmaningar. Jag berättade också om förslaget om ett europeiskt cyberbrottscenter vid Europol som jag kommer att presentera nästa vecka.

Jag passade samtidigt på att träffa medarbetarna på kommissionens representation i Stockholm. Vi pratade om aktuella frågor och framförallt om hur förhandlingarna kring asylpaketet, sakta men säkert, går framåt. Representationen anordnar bl a seminarier och ansvarar för informationskontoren runt om i Sverige. Dit man vända sig om man har generella frågor vad gäller EU-samarbetet eller om man vill ha informationsmaterial. Representationen gör ett mycket bra arbete och det är alltid trevligt att träffa dem.

Tidigt imorse åkte jag tillbaka till Bryssel för veckans kommissionsmöte. På dagens agenda stod bla ett direktiv för att tydliggöra hur utstationeringsdirektivet bättra ska efterlevas i medlemsländerna.

Utstationeringsdirektivet antogs 1996, där slås det fast vilka rätigheter som gäller för en arbetare som sänds från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period. I direktivet finns t ex krav på att alla arbetare ska få lön, semesterdagar samt krav på säkerhet på arbetsplatsen. När man antog direktivet hade man upptäckt flera fall där utsända arbetare hade utnyttjats och de nya reglerna handlade om att skydda arbetstagarna. Nu, 18 år senare, ser vi att alla medlemsländer inte har implementerat direktivet korrekt och det finns fortfarande fall där de anställda inte skyddas tillräckligt. Dagens förslag ska därför tydliggöra för medlemsländerna vilket ansvar de har. Kommissionen slår även fast att de sociala rättigheterna, som t ex strejkrätten, är jämställd med de ekonomiska rättigheterna, som t ex etableringsfriheten.

Ikväll bär det av mot Tallinn där jag ska bl a träffa premiärministern och inviga den nya europeiska IT-byrån. Byrån har inget med cyberbrott att utan ska ta det tekniska ansvaret för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet.

Annonser