Jag är just nu i USA på tjänsteresa och idag ska jag föreläsa på Harvard. Det är på ett av deras Europaprogram, the Kokkalis program, som jag blivit inbjuden att prata om aktuella europeiska utmaningar.

Jag kommer att tala om tre stycken utmaningar. Den första handlar om hur vi i EU har hanterat den arabiska våren och att vi nu behöver förändra vår politik drastiskt gentemot våra nordafrikanska grannar. Den andra utmaningen är behovet av en gemensam europeisk politik för arbetskraftsinvandring. EU står inför en minskande arbetsför befolkning och behöver attrahera både rätt kompetens och rätt talang till EU. Den tredje utmaningen är behovet av en gemensam europeisk asylpolitik. Vi måste säkerställa likabehandling av asylsökande och se till att alla medlemsstater tar sin del av ansvaret. Här kan du läsa hela talet.

I morgon åker jag vidare till Washington för att bland annat träffa justitieminister Eric Holder och även besöka FBI för att höra mer om hur de arbetar för att komma åt den växande it-brottsligheten.

Annonser