Som alltid är det oerhört intressant att vara i USA och få träffa människor som jobbar inom den akademiska världen och i olika tankesmedjor. Samtalen på Harvard var mycket givande, dels med ett antal forskare som sysslar med integration, terrorism, trafficking, krisen i Europa etc, men också med de kunniga och engagerade studenterna. Det blev bra diskussioner om framför allt migration och asyl som var temat på min föreläsning.

Resan fortsatte sedan till Washington där jag haft möte med justitieminister Eric Holder för att bl.a. diskutera kampen mot sexövergreppsbilder på barn på nätet och samarbete i frågor som handlar om dataskydd.

Hela tisdagseftermiddagen ägnade jag åt ett studiebesök på FBI där jag fick en utförlig redovisning av hur de jobbar med it-brottslighet. Det var intressant att höra om en del av deras erfarenheter, inte minst i ljuset av att vi nu är i full gång med att etablera cyberbrottcentret i Haag.

Däremellan har jag också träffat ett antal journalister och olika tjänstemän inom administrationen som arbetar bl.a. mot it-brottslighet och med metoder för att identifiera våldsamma individer som radikaliseras. Vi pratar mycket om fallet Breivik, det är påtagligt hur stor uppmärksamhet rättegången Oslo har fått här.

Ikväll blir det en stor mottagning hos svenske ambassadören och imorgon ska jag tala på en stor konferens om cybersäkerhet. Den organiseras av CSIS, en think tank som jag gjorde praktik på under några sommarmånader för 15 år sedan.

Den amerikanska valkampanjen präglar mycket av samtalen här och det är förstås intressant art följa på nära håll. Idag har Bo, presidentens hund gjort debut i kampanjen, läs mer här.