Igår hade vi rådsmöte i Luxemburg, det sista under det danska ordförandeskapet. Det var många viktiga frågor som  stod på dagordningen – läget i asylförhandlingarna, situationen i Grekland, flyktingbåtarna till Malta mm. Men den svåraste frågan var Schengen.

Vi hade två lagstiftningsförslag om reformer av Schengen på bordet, de som kommissionen tog fram i september. Analysen då och nu som jag gjorde var att Schengen är en fantastisk skapelse inom den europeiska unionen som vi måste stärka och värna om. Det möjliggör för hundratalsmiljoner européer att resa fritt inom EU och det har betytt oerhört mycket för den fria rörligheten och vår ekonomi.  Schengen är alldeles för värdefullt för att riskera att undergrävas av tillfälliga populistiska strömningar eller inrikespolitiskt gräl. Detta var också stämningen i medlemsländerna för ett år sedan.

Det kommissionen förslog var ett mer europeiskt system, en regelbunden övervakning och utvärdering över hur Schengen fungerar. Detta arbete skulle ske av kommissionen tillsammans med medlemsländerna och våra olika myndigheter. Idag sker utvärderingen av medlemsländerna bara och de undviker att kritisera varandra.  Vårt förslag innebär en rättslig grund juridisk bas som innebär att kommissionen ger bindande rekommendationer till medlemsländerna när allvarliga brister upptäcks. Medlemsländerna svarar med åtgärder för att rätta till bristerna och kommissionen ansvarar för att uppföljning sker. Europaparlamentet blir medbeslutande i denna process.

I det andra lagförslaget handlar om när gränser kan införas och under vilka villkor. Vid stora planerade arrangemang kan tillfälligtvis gränser behöva återinföras, som nu när Fotbolls EM börjar och polackerna kommer att genomföra vissa kontroller. Vid terrorattacker kan också gränserna tillfälligtvis behövas stängas. Men vid stora bestående problem vid någon gräns kan det uppstå behov att återinföra tillfälliga gränser, som en sista åtgärd när handlingsplaner och annat har prövats. Då menar vi att ett sådant beslut inte kan fattas av ett land utan att det måste vara ett gemensamt europeiskt beslut om det uppstår en sådan allvarlig situation. Annars riskerar vi missbruk och att länder skapar problem som inte finns för att införa gränskontroller, så som de som planerades på Öresundsbron för ett år sedan.

Tyvärr gick rådet på en annan linje och landade på att i princip ha kvar det system vi har idag med mycket få ändringar. Jag beklagar det, det är ett svagare system i alla led och uppfyller varken kravet att stärka Schengen eller skydda det mot missbruk. Rådets beslut har också väckt stor upprördhet i Europaparlamentet och sista ordet är långt ifrån sagt ännu.

Här kan du se gårdagens presskonferens. DN skriver om det här.