Cecilia Malmström presskonferens om traffickingstrategiVad behöver vi göra för att bekämpa människohandeln? Hundratusentals människor varje år tvingas, luras och hotas för att utnyttjas på olika sätt – sexuellt eller för tvångsarbete. Antalet offer som förs mellan EU-länder ökar, men samtidigt minskar antalet fällda människohandlare. Denna fruktansvärda brottslighet drabbar framförallt kvinnor som säljs som sexslavar, men i ökad utsträckning är också barn och män offer för tvångsarbete, tiggeri och annan form av förnedring. Mitt allra första förslag som kommissionär var ett direktiv som harmoniserar definitionen av brottet trafficking och straffskalorna i EU-länderna samt sätter upp ett antal saker länderna är skyldiga att göra för att bistå offren. Detta direktiv är nu antaget och på väg att bli bindande lag i alla medlemsländer. Men vi behöver göra mer. Jag lägger därför idag fram en gemensam europeisk strategi med  fem prioriteringar för att bekämpa denna moderna form av slaveri, och föreslår en rad initiativ för varje en av dem – totalt drygt 40 förslag.

1. Stärka identifiering, skydd och stöd till offer, särskilt barn.
Genom starkare samarbete mellan de statliga aktörer som har i uppgift att skydda offer för människohandel och genom att sprida tydligare information om rättigheter och stöd som enskilda offer har rätt till enligt EU-lagstiftningen.

2. Intensifiera förebyggande av människohandel.
EU ska finansiera forskning om minskning av efterfrågan och utbud av tjänster som offren för människohandel, bland annat för sexuellt utnyttjande och underlätta inrättandet av en europeisk företagskoalition för att förbättra samarbetet mellan företag och intressenter.

3. Öka antalet åtal av människohandlare.
Gemensamma utredningar ska sjösättas mellan medlemsländerna och den europeiska polismyndigheten Europol. Polismyndigheterna i varje EU-land ska upprätta nationella trafficking-enheter, som ska fungera som kontaktpunkter då myndigheter i andra länder vill slå larm. Genom att polisen spårar finansiella transaktioner – ”följer pengarna” – och utreder människohandlarnas ekonomiska tillgångar, samlas mer bevis, vilket kan befria offren från bördan av att vittna i domstol.

4. Förbättra samordning, samarbete och samstämmigheten inom EU, med internationella organisationer och med tredje land, inklusive det civila samhället och den privata sektorn.
Vi ska etablera en EU-plattform för det civila samhället och de som arbetar med skydda och stödja offer i medlemsstaterna och tredje land, och utveckla en mer enhetlig och konsekvent utbildning för dem som arbetar inom området.

5. Öka kunskapen om och effektivt svar på, nya trender i människohandel.
Kommissionens preliminära siffror visar att de flesta av de registrerade offren i medlemsstaterna används för sexuellt utnyttjande (76 % år 2010). De övriga: tvångsarbete (14% år 2010), tiggeri (3%) och slaveri (1%). Kvinnor utgör 79% av offren. Vi behöver tillförlitliga och jämförbara siffror, därför föreslås att EU utvecklar ett EU-omfattande system för insamling och publicering av uppgifter, som bland annat kommer att bidra till att förbättra förståelsen för nya flöden och trender, såsom den interna handeln, och jämställdhetsaspekten av människohandel. EU ska också stödja forskningsprojekt inriktade på Internet och sociala nätverk som har blivit allt populärare rekrytering verktyg för människohandlare.

Länkar:
Här hittar du dagens presskonferens och filmer med vittnesmål. Hela strategin finns här.
Länk GP-artikel. Debattartikel på Aftonbladet. Radioreportage i Studio ett P1.

Photo: European Union

Annonser