Internet har inga gränser, så det räcker inte att vi bekämpar brott inom EU utan vi måste samarbeta tätt med andra länder. Ett viktigt område som är en del av min portfölj är kampen mot sexövergreppsbilder på barn på nätet. Nyligen antogs direktivet om sexuella övergrepp mot barn. Det var ett viktigt steg. Tyvärr är det inte tillräcklig. Bilder och filmer med grova sexuella övergrepp på barn ökar och barnen blir allt yngre.

Under ministermötet i Köpenhamn idag kom USA:s justitieminister Eric Holder och jag överens om ett gemensamt initiativ USA och EU emellan, att skapa en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Tanken om ett sådant initiativ väcktes när vi träffades i Washington i december förra  året och vi har fört intensiva diskussioner under våren i år. Initiativet syftar till att förena beslutsfattare runt om i världen för att bättre kunna identifiera och hjälpa offren och åtala förövarna. Genom bindande mål och gemensamma återkommande  uppföljningar hoppas vi på konkreta resultat.  Det är en angelägen kamp och vi måste gå längre än bara försäkringar om principer. Vi måste uppnå konkreta förbättringar. Brottslingar, brottsoffer och infrastrukturen för spridning kan finnas i olika länder, därför måste vårt samarbete inkludera så många länder som möjligt.

Den globala alliansen förenar nationella inrikes- och justitieministrar i kampen mot dessa fasliga brott. Jag känner väldigt starkt för den här frågan och vill göra det jag kan för att hjälpa dessa utsatta barn. Jag är glad att EU och USA kan gå före och bjuda in våra kollegor till den globala alliansen. Det innebär att vi ställer oss bakom en rad gemensamma mål – politiska och operativa; bland annat förbinder vi oss att förbättra arbetet med att identifiera offer och se till att de får hjälp och stöd, minska tillgången på barnpornografi och förbättra arbetet med att utreda fall av övergrepp för att identifiera och lagföra brottslingar.

Formellt lanserar vi den globala alliansen i december 2012. Då kommer fler länder att ingå.

Annonser