Idag har jag träffat Ivica Dacic, Serbiens nye premiärminister sedan i juli. Han är också, liksom han var i den tidigare regeringen, inrikesminister och i den rollen har jag träffat honom flera gånger tidigare. Ivica är i Bryssel för att träffa mig, men också mina kollegor Stefan Füle och Cathy Ashton, liksom ledamöter i Europaparlamentet. För den nya serbiska regeringen är det viktigt att bekräfta att deras mål om EU-medlemskap och utlovade reformer ligger kvar.

Serbien fick status som kandidatland på toppmötet i mars tidigare i år och nu är landet förstås angeläget att få börja förhandla och få ett datum för det. För det krävs dock ”normalisering av förhållandet till Kosovo”.
Många reformer måste göras innan Serbien kan vara aktuell för medlemskap och vi samtalade idag om några av dem, t.ex reformer i rättssystemet, kampen mot korruptionen och trafficking. Vi pratade också om det stora antal vapen som finns i Serbien och i regionen, och hur vi kan få bättre kontroll över dem. Det kommer att hållas en regional konferens i Albanien i november och då kommer vapenfrågan att vara en mycket viktigt tema. Ett annat problem i Serbien är de många serbiska medborgare, oftast romer, som söker asyl i norra EU, bland annat Sverige, Tyskland, Belgien och Schweiz. Vi talade också om det och hur romernas villkor kan förbättras i Serbien.

Asylsystemet slutligen kräver en hel del arbete, det är i ett bedrövligt skick i Serbien och måste förbättras så att asylsökande, särskilt minderåriga, kan få en anständig behandling. Detta är något som också UNHCR påpekar i en nyutkommen rapport.

Jag tror att Serbien och dess regering verkligen menar allvar med sina reformer och sin ambition att anpassa sitt regelverk efter europeiska normer för att så småningom bli medlemmar. Jag ser fram emot den dagen Serbien är redo att gå med i EU, men mycket arbete återstår och det gäller att implementera reformerna också och visa att de fungerar i praktiken, inte bara rösta igenom dem i parlamentet.