You are currently browsing the monthly archive for november 2012.

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av sexövergreppsbilder är vidriga brott som vi måste hjälpas åt att bekämpa.  Tyvärr är det ett brott som ökar och som det är svårt att komma åt. Allt yngre barm figurerar på foton och filmer som sprids på nätet.  Tillsammans med Rob Wainwright, chefen för Europol, lanserade jag  idag den europeiska Finanskoalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet (EFC). Det är ett 3-årigt projekt som kommissionen delfinansierar och som leds av Europol, men där polis, civilsamhälle och företag  deltar för att gemensamt jobba mot handeln med sexövergreppbilder och filmer av barn. Metoden är att förena dessa aktörer och komma åt de kriminella nätverken genom att följa betalningen och de olika system som används på internet  för att begå dessa brott. Projektet syftar till att stödja internationella brottsutredningar och i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med privata aktörer. Projektet kommer  att  utvärdera och studera den sexuella exploateringen av barn på Internet, i alla delar av Internet – även chattrum och liknande, och hjälpa kommersiella aktörer vars tjänster, ofta utan deras vetskap,  utnyttjas av kriminella nätverk.

Projektet är en utveckling av ett tidigare projekt från 2009, som syftade till att hindra kommersiella hemsidor uppbyggda för att sprida sexövergreppsbilder på barn. Framsteg har gjorts med att minska antalet kommersiella hemsidor, men chattgrupper och sociala nätverk används numera istället, därför behöver man utveckla arbetet mot handeln. Det är svårt för polisen att få fatt i informationen och därför är det viktigt att den privata sektorn och civilsamhället bidrar. Bland annat är MasterCard, Visa Europe, Paypal, Microsoft och Google med i projektet.

Vapenkonferens. Foto: Tove Ernst

Dagens konferens om vapenhandel. Foto: Tove Ernst

Utmaningen att hantera den olagliga handeln med skjutvapen är betydande. Enligt uppgifter från bland annat Europol, finns det omkring 4 miljoner oregistrerade vapen bara på Balkan. Den globala svarta vapenmarknaden uppskattas omsätta mellan 170 och 320 miljoner dollar årligen. Vapenhandeln är en sann gränsöverskridande verksamhet och en omfattande brottslighet. Vi behöver en starkare EU-politik på detta område,och engagemang av aktörer på alla nivåer. Det finns redan en hel del samarbete, direktiv och handlingsplaner på EU-nivå men det finns en allmän känsla av att vi kan göra mer. För att diskutera detta samlade vi idag ledande experter, representanter från vapenindustrin och myndigheter på en konferens i Bryssel för att se vad mer som behöver göras.

En hel del görs redan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I Stockholmsprogrammet från 2009, har EU: s medlemsstater konstaterat att vapenhandeln är ett hot mot säkerheten i EU och att det behövs gemensamma åtgärder på området. Dels med informationsutbyte mellan polismyndigheter, bättre fungerande laglig handel med registrerade vapen, men också effektivare gränskontroller och tillslag. Under 2010, antog rådet en europeisk handlingsplan för att bekämpa olaglig handel med tunga skjutvapen. Och vi planerar i kommissionen att om ett år komma med ett kommissionsmeddelande med syfte att utvärdera befintliga åtgärder för att minska olaglig handel med skjutvapen och presentera möjliga framtida åtgärder på området. Därför är all input välkommet. Baserat på resultatet av dagens konferens och andra diskussioner med experter kommer vi att identifiera särskilda problemområden och framtida åtgärder på effektivaste nivå för att förbättra EU:s inre säkerhet.

Photo: eyemage CC flickr

Photo: eyemage CC flickr

In i det sista var det osäkert om jag skulle kunna åka till Lissabon, pga gårdagens omfattande strejk, men tidigt i morse lyckade jag komma iväg till den vackra portugisiska huvudstaden. Jag var inbjuden för att delta i presentationen av EMCDDA:s årliga rapport om drogsituationen i Europa. Jag är ansvarig kommissionär för EMCDDA. Du hittar mitt tal här.

EMCDDA är EU-organ som har som huvuduppgift att sammanställa statistik och göra analyser av narkotika och narkotikaberoende i Europa, så att vi ska kunna jämföra medlemsländerna, se trender men också om åtgärder har effekt. Informationen på EMCDDA är en ypperlig grund för utbyte av erfarenhet mellan länderna och ett fantastiskt material för forskning.

I rapporten framkommer flera intressanta saker, nämligen att konsumtionen av heroin, kokain och cannabis minskar något i Europa, även om fortfarande miljoner människor varje dag använder narkotika. Det är dock en försiktigt positiv trend. Mer oroväckande är framväxten av olika syntetiska droger, EMCDDA får minst en rapport i veckan, 50 hittills i år, om nya preparat på marknaden. Många orsakar enorm skada. Du kan läsa rapporten här.

Det viktiga är nu att sammanföra den stora kunskap som finns på EMCDDA med Europol för att bekämpa narkotikahandeln och den organiserade brottsligheten kopplad till knarket. Nästa år kommer Europol och EMCDDA med en gemensam rapport som jag ser mycket fram emot.

Besöket i Lissabon fortsatte med diskussion med inrikesminister Miguel Macedo och sedan besök på kustbevakningen. Strax innan avfärd tittade jag också på det e-border system som portugiserna har för underlättande av resande och gränskontroll på flygplatsen.

Hibbe och Cecilia i Göteborg

Hibbe i Göteborg. Foto: Norrgard

Hibbe, som jag träffade igår i Göteborg, är en tuff kille. Han är 15 år, spelar fotboll på fritiden och vill bli socionom. Socionom, precis som flera av de vuxna som jobbar där han bor. De som hjälper honom med läxor varje vardagkväll efter skolan och som han lagar middag med hemma där han bor. Helst pizza.

Hibbe har flytt från Afghanistan till Sverige. Den sista biten utan sin familj. Han är en av de 12000 ensamkommande flyktingbarn som kommer till Europa varje år och söker asyl ( siffran är nog högre pga stort mörkertal). En del är föräldralösa, andra har kommit från sina föräldrar under flykten, och en del har föräldrar i hemlandet som hoppas på en bättre framtid för sitt barn. Gemensamt för dem är att de är barn som behöver samhällets hjälp och stöd tills de blir myndiga och ska klara sig på egen hand.

Jag blir arg när killar och tjejer som Hibbe reduceras till en samhällskostnad i debatten. När barn blir behandlade som brottslingar och låses in bara för att de kommit till Europa. De är barn utan föräldrar som flyr från krig och konflikter som kommer hit ensamma och behöver erbjudas stöd för att få växa upp i trygghet som andra barn.

Jag kommer bära med mig Hibbes historia och framtidsplaner i mitt arbete som kommissionär. Det är en fröjd att se lyckade exempel på hur vi kan möta de barn och ungdomar som kommer till Europa. Ett sådant exempel såg jag idag vid mitt besök på Gandalf, ett hem för ensamkommande barn. Det var fantastiskt att träffa  engagerad personal som glatt berättar hur bra det gått för de barn som tidigare bott på hemmet och som flyttat vidare, skaffat jobb och familj. Goda exemplen på gott mottagande måste spridas och goda erfarenheter delas med sig. I Europa idag behöver mottagningen av flyktingbarn bli mycket bättre och vi får aldrig glömma att det är ungdomar som Hibbe som det handlar om. Aldrig en kostad, en siffra i statistiken. Aldrig illegal.

Du kan läsa kommissionens senaste rapport om ensamkommande flyktingbarn här.

Tal på Advokatdagarna

Tal på Advokatdagarna

Ännu en intensiv dag närmar sig sitt slut. Med anledning av att jag invigningstalade på Advokatdagarna och var i Stockholm idag, passade jag på att utnyttja hela dagen till en blandning av aktiviteter – seminarier, intervjuer – både tv och tidningar – och möten med enskilda. Dagens tema har varit asylfrågor, men även organiserad brottslighet, och den ekonomiska krisen har varit uppe.

 

Advokatsamfundet arrangerar varje år seminariedagar för sina medlemmar. Jag inledde deras konferens med att tala om arbetet mot korruption och organiserad brottsligheten i Europa och om EU:s olika  förslag till åtgärder. Brottsligheten handlar ju naturligtvis ytterst om den enskildes trygghet och säkerhet men det finns också  en mycket viktig  ekonomisk aspekten av brottsligheten. Det är en miljardindustri. Uppskattningar gjorda av IT-säkerhetsbranschen visar att bara brottsligheten på Internet kostar svenskar 1,4 miljarder per år. Den globala narkotika handeln uppskattas omsätter mer än flera av de största multinationella företagen tillsammans. Det är pengar som skulle göra stor nytta i den legala ekonomin. Ett av förslagen jag pratade om idag är harmoniseringen av konfiskering, som möjliggör att brottsbekämpande myndigheter lättare kommer åt t.ex. lyxvillor och nattklubbar som kriminella gränsöverskridande nätverk investerat sina pengar i. Mer om det har jag skrivit här.

Jag var också inbjuden till Utrikespolitiska föreningen vid Stockholms universitet för att tala om det gemensamma asylsystemet som nu går in i slutförhandlingar. Det är alltid lika givande att träffa pålästa och kunskapssökande studenter. Vi diskuterade också situationen i Syrien, korruption och mänskliga rättigheter.

Om Syrien pratade jag också om under dagens intervju med Ulf Kristofferson som du kan se här. SVT:s morgonprogram om asylpolitiken kan du se här . Dagens seminarium om asylpolitiken på Europahuset med migrationsminister Tobias Billström spelades in av SVT Forum, men jag får återkomma med länk*.

*Visas imorgon på Kunskapskanalen kl. 13:30

Presskonferens om visum idag

Presskonferens om visum idag. Foto: EbS

Att underlätta för turister som vill besöka Europa, att spendera sin tid och sina pengar, är viktigt för vår ekonomi, och därför särskilt viktigt i kristiderna som råder nu. Antalet visumansökningar till EU fortsätter att öka. Vi såg en 32 % ökning mellan 2009 och 2011. Mer än 13 miljoner visum utfärdas per år. Samtidigt visar beräkningar att 21 % av potentiella turister avstår från att resa till EU pga av visumkravet som vi ställer. Att ansöka om visum är i många länder en omständlig process och också ofta krångligt och utdraget för systemet är omodernt.

Uppskattningar gjorda av World Travel and Tourism Council pekar på att Schengenområdet kunde öka antalet turister med 46 miljoner till 2015, om visumreglerna var mer flexibla. En sådan ökning i turismen skulle öka inkomsterna i turistnäringen med 60 miljarder euro och skapa 500 000 nya jobb.

Därför är jag glad att jag idag fick mina kollegor med mig på mitt förslag till strategiskt meddelande om hur visumpolitiken kan stimulera tillväxten. Mycket kan göras för att förenkla för turister att komma till Europa. Till att börja med en korrekt implementering av det visumreglemente som redan finns – t.ex. kravet på maximalt 15 dagars väntetid på beslut. På längre sikt behöver processen effektiviseras och förkortas, ansökningsformulär förenklas och regler förtydligas. Du kan se presskonferensen här .
Kommissionen fattade också beslut om en Schengenrapport innehållandes konkreta lokala åtgärder som kan vidtas på konsulaten runt om i världen för att förenkla visumproceduren. Till exempel harmonisering av listan över vilka dokument som man ska lämna in när man ansöker om visum, så att inte olika konsulat ställer olika krav. Det är viktigt med lika regler, dels eftersom vårt bemötande av personer som vill resa till Europa är viktigt, dels för att processen ska vara transparant och jämlik.
Till de goda nyheterna idag kan tilläggas att 16 länder i Västindien och Stilla havet kommer läggas till listan på länder vars medborgare inte behöver visum
Tirana from above (c) Lvovsky Creative commons flickr

Tirana from above (c) Lvovsky Creative commons flickr

Efter ett par dagars ledighet över Allhelgonahelgen är det nu full fart igen. Jag tillbringar två dagar i Tirana, Albanien, för ministermöte med västra Balkan. Det är ett årligt möte med justitie- och inrikesministrarna från regionen som samlas, tillsammans med det cypriotiska  ordförandeskapet och kommissionen. Vi diskuterar de viktiga rättsfrågorna och den europeiska integrationsprocessen. Ett oberoende rättsväsende, kampen mot organiserad brottslighet och korruption samt minoriteters rättigheter är de svåraste områdena att reformera i dessa fortfarande unga demokratier. Det framgår tydligt av kommissionens utvidgningsrapport som publicerades för några veckor sedan.

Vi hade bra diskussioner om bla traffickingfrågan, och hur vi kan accelerera samarbetet gör att komma till rätta med den enorma mängd vapen som cirkulerar i Europa och som har sitt ursprung i Balkanregionen.

Jag rapporterade också om det senaste JAI-mötet och diskussionerna kring visumliberalisering och den oro som många länder känner inför att antalet ogrundade asylansökningar från regionen har ökat dramatiskt. Ministrarna antog en gemensam deklaration i frågan och enades om ett antal åtgärder.

Idag fortsätter mötet med bl a diskussion om hur vi kan förbättra villkoren för romerna samt kampen mot korruptionen. Jag har också ett enskilt möte med Albaniens premiärminister Sali Berisha för att diskutera situationen  i Albanien.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: