Tirana from above (c) Lvovsky Creative commons flickr

Tirana from above (c) Lvovsky Creative commons flickr

Efter ett par dagars ledighet över Allhelgonahelgen är det nu full fart igen. Jag tillbringar två dagar i Tirana, Albanien, för ministermöte med västra Balkan. Det är ett årligt möte med justitie- och inrikesministrarna från regionen som samlas, tillsammans med det cypriotiska  ordförandeskapet och kommissionen. Vi diskuterar de viktiga rättsfrågorna och den europeiska integrationsprocessen. Ett oberoende rättsväsende, kampen mot organiserad brottslighet och korruption samt minoriteters rättigheter är de svåraste områdena att reformera i dessa fortfarande unga demokratier. Det framgår tydligt av kommissionens utvidgningsrapport som publicerades för några veckor sedan.

Vi hade bra diskussioner om bla traffickingfrågan, och hur vi kan accelerera samarbetet gör att komma till rätta med den enorma mängd vapen som cirkulerar i Europa och som har sitt ursprung i Balkanregionen.

Jag rapporterade också om det senaste JAI-mötet och diskussionerna kring visumliberalisering och den oro som många länder känner inför att antalet ogrundade asylansökningar från regionen har ökat dramatiskt. Ministrarna antog en gemensam deklaration i frågan och enades om ett antal åtgärder.

Idag fortsätter mötet med bl a diskussion om hur vi kan förbättra villkoren för romerna samt kampen mot korruptionen. Jag har också ett enskilt möte med Albaniens premiärminister Sali Berisha för att diskutera situationen  i Albanien.