Vapenkonferens. Foto: Tove Ernst

Dagens konferens om vapenhandel. Foto: Tove Ernst

Utmaningen att hantera den olagliga handeln med skjutvapen är betydande. Enligt uppgifter från bland annat Europol, finns det omkring 4 miljoner oregistrerade vapen bara på Balkan. Den globala svarta vapenmarknaden uppskattas omsätta mellan 170 och 320 miljoner dollar årligen. Vapenhandeln är en sann gränsöverskridande verksamhet och en omfattande brottslighet. Vi behöver en starkare EU-politik på detta område,och engagemang av aktörer på alla nivåer. Det finns redan en hel del samarbete, direktiv och handlingsplaner på EU-nivå men det finns en allmän känsla av att vi kan göra mer. För att diskutera detta samlade vi idag ledande experter, representanter från vapenindustrin och myndigheter på en konferens i Bryssel för att se vad mer som behöver göras.

En hel del görs redan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I Stockholmsprogrammet från 2009, har EU: s medlemsstater konstaterat att vapenhandeln är ett hot mot säkerheten i EU och att det behövs gemensamma åtgärder på området. Dels med informationsutbyte mellan polismyndigheter, bättre fungerande laglig handel med registrerade vapen, men också effektivare gränskontroller och tillslag. Under 2010, antog rådet en europeisk handlingsplan för att bekämpa olaglig handel med tunga skjutvapen. Och vi planerar i kommissionen att om ett år komma med ett kommissionsmeddelande med syfte att utvärdera befintliga åtgärder för att minska olaglig handel med skjutvapen och presentera möjliga framtida åtgärder på området. Därför är all input välkommet. Baserat på resultatet av dagens konferens och andra diskussioner med experter kommer vi att identifiera särskilda problemområden och framtida åtgärder på effektivaste nivå för att förbättra EU:s inre säkerhet.

Annonser