Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av sexövergreppsbilder är vidriga brott som vi måste hjälpas åt att bekämpa.  Tyvärr är det ett brott som ökar och som det är svårt att komma åt. Allt yngre barm figurerar på foton och filmer som sprids på nätet.  Tillsammans med Rob Wainwright, chefen för Europol, lanserade jag  idag den europeiska Finanskoalitionen mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet (EFC). Det är ett 3-årigt projekt som kommissionen delfinansierar och som leds av Europol, men där polis, civilsamhälle och företag  deltar för att gemensamt jobba mot handeln med sexövergreppbilder och filmer av barn. Metoden är att förena dessa aktörer och komma åt de kriminella nätverken genom att följa betalningen och de olika system som används på internet  för att begå dessa brott. Projektet syftar till att stödja internationella brottsutredningar och i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med privata aktörer. Projektet kommer  att  utvärdera och studera den sexuella exploateringen av barn på Internet, i alla delar av Internet – även chattrum och liknande, och hjälpa kommersiella aktörer vars tjänster, ofta utan deras vetskap,  utnyttjas av kriminella nätverk.

Projektet är en utveckling av ett tidigare projekt från 2009, som syftade till att hindra kommersiella hemsidor uppbyggda för att sprida sexövergreppsbilder på barn. Framsteg har gjorts med att minska antalet kommersiella hemsidor, men chattgrupper och sociala nätverk används numera istället, därför behöver man utveckla arbetet mot handeln. Det är svårt för polisen att få fatt i informationen och därför är det viktigt att den privata sektorn och civilsamhället bidrar. Bland annat är MasterCard, Visa Europe, Paypal, Microsoft och Google med i projektet.

Annonser