You are currently browsing the monthly archive for december 2012.

Foto: Scott Ellis www.vsellis.com

Foto: Scott Ellis http://www.vsellis.com

Kommissionen har fått julledigt och så även Cecilia Malmström. Tre tjejer på Sundsgymnasiet, som skriver en fin EU-blogg, har intervjuat Cecilia om hur hon kommer att fira jul och vad hon önskar sig mest till jul, men också önskningen inför det nya året. Läs inlägget här: http://easyeu.wordpress.com/2012/12/20/cecilia-malmstrom-firar-jul/

Foto: Scott Beal Creative Commons

Foto: Scott Beal Creative Commons

För att undvika framtida bankkriser med dyra räddningspaket har kommissionen lagt flera förslag på förändringar av banksystemet, den omtalade bankunionen. I natt kom rådet överens om en del – den europeiska bankinspektionen. Beslutet om den gemensamma bankinspektionen är välkommet, eftersom det innebär att en övervakningsmekanism kommer på plats i syfte att upptäcka problematiska banker i tid och förhindra släpphänt nationell bankövervakning. Våra ekonomier är sammanflätade och bankernas verksamheter blir också alltmer gränsöverskridande, då behövs en gemensam inspektion. Den gemensam europeiska bankinspektionen skapar stabilitet och tillit.

I den finansiella och ekonomiska krisen som Europa bevittnar, är det bankerna som har stått i fokus. Banker har fått slut på pengar och behövt akuta räddningspaket. Pengar har pumpats in för att undvika konkurser, vilket kunde ha medfört inte bara kris, utan kaos. Visst kan vi stirra oss blinda på vilket land de ligger – Spanien, Grekland osv. – men faktum är att det är europeiska banker. När dessa banker har krisat påverkas hela Europas ekonomi. Det är bra att Sverige har varit aktivt engagerad i att påverka utformningen av bankuionen. Även om Sverige inte har infört euron än, så är landets ekonomi beroende av övriga Europas ekonomi. Än har vi väl inte glömt att Swedbank knockades rejält under de baltiska krisåren 2008-2009? Som Europavän konstaterar jag att det är trist att Sverige tillsammans med Storbritannien och Tjeckien väljer att stå utanför samarbetet

Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Transparency International presenterade i veckan sitt index av förekomsten av korruption i världen. Organisationen koncentrerar sig på hur medborgare uppfattar graden av korruption inom sitt lands offentliga sektor och indexet är en sammanvägning av flera källor, t.ex. från Freedom House och World Bank. TI konstaterar att graden av maktmissbruk och korruption fortfarande är hög i de flesta länder.

Grekland placerar sig sämst av EU-länderna med sin 94 plats. Man delar platsen med bland annat Moldavien, Senegal och Colombia. Det är mycket oroande. TI betonar att man tidigare i år uppmanade EU att ta tag i korruptionen för att tackla den finansiella krisen. Mer om korruptionen i Grekland kan du läsa här.

Närmast Grekland kommer Bulgarien, som delar 75:e plats med bland annat Liberia och Tunisien. EU-länderna Lettland, Italien, Tjeckien och Rumänien ligger också på ett resultat under 50, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. En allmän trend ser trots allt ut att vara att central- och östeuropa har förbättrat sig jämfört med tidigare år, men tyvärr är det en osäker analys av rankingen, eftersom TI bytt skala från 1-10 till 0-100 vilket gör jämförelser svåra.

Danmark, Finland och Sverige placerar sig högst upp av EU-länderna. Man ska inte luras att tro att t.ex. Sverige på fjärde plats är fläckfritt. I rapporten påpekas åter igen att Sverige är ett av få länder i världen som fortfarande inte har ett transparent system för bidrag till politiska partier. I sammanhanget kan det vara intressant att läsa svenska säkerhetspolisen rapport om otillbörlig påverkan på det demokratiska statsskicket, som publicerades i november i år . Sammantaget har antalet misstänkta fall av korruption (i rapporten definierat som ”händelser där samhällsföreträdare varit den organiserade brottsligheten behjälpliga”) uppgår till 114 misstänkta fall mellan augusti 2009 och oktober 2011. Majoriteten av fallen gäller tjänstemän som läckt sekretessbelagd information till brottslingar. De flesta av fallen rörde polisanställda som läckt information.

Korruptionsgraden varierar kraftigt mellan EU-länder, men det finns inget land som är befriat från detta, vilket innebär både kostnader för samhället och ett undergrävt förtroende för politiker och samhällets myndigheter. Nästa år kommer jag som ansvarig kommissionär för anti-korruptionsarbete publicera en rapport där vi redogör för åtgärder i alla 27 medlemsländer, vad som fungerar och vad som inte gör det och ge varje land förslag på förbättringar.

Presskonferens m Eric Holder

Presskonferens m Eric Holder

Vissa dagar  känns mer meningsfulla än andra. Igår var en sådan dag och jag kände mig faktiskt mycket  nöjd med dagens insats. Jag är väldigt stolt över att ha varit med och presenterat den globala alliansen mot nätpedofili vid ett möte i Bryssel. Idén om ett globalt samarbete väcktes för ungefär ett år sedan när jag träffade USA:s justitieminister Eric Holder  och tillsammans kom vi på att vi borde göra en global kraftsamling för att kämpa mot de fasansfulla nätverk som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer och foton på nätet.

Ett år senare står 48 länder*, alltså inte bara EU och USA, bakom initiativet, och fler har möjlighet att gå med. Representanter från dessa länder diskuterade under gårdagen   hur vi kan intensifiera samarbetet för att identifiera och rädda fler barn, ställa förövarna inför rätta och minska tillgången av barnpornografiskt material på Internet. Diskussioner som fortsatte under kvällens ministermiddag.

Mer än en miljon bilder på barn som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande beräknas för närvarande ligga ute på nätet. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) läggs 50 000 nya barnpornografiska bilder ut varje år. Bakom varje bild av ett övergrepp mot ett barn finns ett kränkt barn, ett utnyttjat och hjälplöst offer. När dessa bilder är sprids på nätet kan de leva vidare i all oändlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skydda barn oavsett var de bor och att få fast brottslingarna oavsett var de finns.

De deltagande länderna förbinder sig att göra politiska åtaganden för att uppnå en rad mål, bland annat:

  • Intensifierade ansträngningar för att identifiera offren och att se till att de får den hjälp och det stöd och skydd som de behöver.
  • Intensifierade ansträngningar att utreda sexuella övergrepp mot barn på nätet och att identifiera och lagföra förövarna.
  • Att öka barnens medvetenhet om riskerna med internet, exempelvis bilder på sig själv och groomningsmetoder som pedofiler använder sig av.
  • Minska tillgången på barnpornografiskt material på nätet, som gång på gång gör barnen till offer.

Tanken är att länderna därefter ska välja lämpliga åtgärder på nationell nivå för att uppnå målen och att de regelbundet ska rapportera sina resultat. Om två år skla vi ses igen för att se hur långt vi har kommit. Fram tills dess gäller det att arbeta intensivt med existerande nätverk, NGOS, ondustrin, experter mm. På förmiddagen igår hölls ett oergört intressant expertmöte med deltagare från hela världen.

Mycket återstår att göra, men vi ska bygga vidare på det samarbete som fungerar. Europol bistår regelbundet vid internationella polisiära insatser. År 2011 ledde operation Rescue till att 779 misstänkta personer kunde identifieras i hela världen, 250 greps och 252 barn kunde skyddas. Ofta ger utredningar av övergrepp mot barn på nätet viktiga ledtrådar som kan användas för att spränga nätverk av pedofiler. Europeiska it-brottscentrumet, som öppnas i januari 2013 vid Europol i Haag, kommer huvudsakligen att inrikta sitt arbete på barnpornografiskt material på nätet.

*Alla länder här

At Cepol. Photo: Matthew Keel

på Cepol. Photo: Matthew Keel

Igår var jag på besök på CEPOL, Europeiska Polisskolan. Det ligger oerhört vackert i Bramshill, ute på den engelska landsbygden. CEPOL bildades 2005 och har som uppgift att träna, utbilda och erbjuda utbyten till EU: s poliser. Myndigheten har gjort stora insatser för att stärka polisväsendet i nya medlemsländer och jobbar även med grannländer. Dessutom erbjuds kurser – virtuella och fysiska i bl.a. MR-frågor, trafficking, cyberbrott mm. Förra åretdeltog nästan 6000 poliser i de olika programmen och utbildningarna. CEPOLs verksamhet är oerhört viktig för att ha en gemensam syn på polisarbetet, att skapa tillit och förtroende mellan de olika nationella polisväsendena och att stärka utvecklingen av ett oberoende rättssäkert polisväsende som är redo för de utmaningar som den organiserade gränsöverskridande brottsligheten ställer. CEPOL är en liten myndighet med väldigt engagerad och duktig personal.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: